National projects


ARIS research and infrastructure programmes

ARIS projects

DIGITOP

Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti

J2-50071

Pravočasno in vzdržno upravljanje z informacijami v omrežjih 6G (TIMIN6)

L2-50053

Sprotno ocenjevanje stabilnosti elektroenergetskega sistema na osnovi umetne inteligence (AI–ASSIST)

N2-0275

Inertial effects on fluid flow in complex porous media /Inercijski učinki na tok tekočine v kompleksnih poroznih medijih

J2-4461
Terahertz radio waves for sensing and localization in future 6G communication systems/Teraherčni radijski valovi za zaznavanje in lokalizacijo v prihodnji 6G komunikacijskih sistemih

J5-3115
AiCoachU – Artificial intelligence is coaching you /Vadba z umetno iteligenco

J2-3048
Advanced modelling of radio channels using ray-optical and numerical meshless methods /Napredno modeliranje radijskih kanalov z žarkovno-optičnimi in numeričnimi brezmrežnimi metodami

V1-2119 (CRP)
Cryptographically secure random number generator /Kriptografsko varen generator naključnih štrevil

J2-2507
Towards the environment-aware intelligent wireless communications / Z upoštevanjem informacij o okolju proti inteligentnim brezžičnim komunikacijam

J1-2479
Past climate and glaciation at the Alps-Dinarides junction / Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov

J2-2599
Decay of an invasive ctenophore bloom as a perturbation to the costal marine microbial community – from molecules to ecosystem – an integrated interdisciplinary approach / Vpliv razpada masovne populacije invazivne rebrače na mikrobno združbo obalnega morja – od molekul do ecosystem – celosten interdisciplinarni pristop.

Past ARIS projects


J2-9232
Resource management for low latency reliable communications in smart grids – LoLaG / Upravljanje z viri za zanesljive komunikacije z nizkimi zakasnitvami v pametnih omrežjih – LoLaG

N2-0171
Graph Theory and Combinatorial Scientific Computing/ Teorija grafov in kombinatorično znanstveno računalništvo