Observability of Power-Distribution Systems: State-Estimation Techniques and Approaches Springer, 2020.

Authors: Urban Kuhar, Gregor Kosec, Aleš Švigelj

The Springer publishing house has published a book by associates of the Department of communications systems Urban Kuhar, Gregor Kosec, and Aleš Švigelj entitled Observability of Power-Distribution Systems: State-Estimation Techniques and Approaches. The book is part of the Springer Briefs series. The book describes the design and implementation of a three-phase state estimation that is suitable for power-distribution networks. It gathers all relevant state-of-the-art knowledge and provides the missing pieces to offer readers a complete picture of several essential design and implementation factors and ways to address them. The modelling of all the major power-distribution components to enable a three-phase network model’s construction is described, while sensitivity analyses shows how uncertain conductor lengths influence the state-estimation results.


Založba Springer je objavila knjigo sodelavcev Odseka za komunikacijske sisteme Urban Kuharja, Gregorja Kosca in Aleša Šviglja z naslovom Observability of Power-Distribution Systems: State-Estimation Techniques and Approaches. Knjiga je del serije Springer Briefs. V knjigi je opisana zasnova in izvedba trifaznega ocenjevalnika stanja, ki je primerna za distribucijska električna omrežja. Predstavljen je predlagan poenoten tri-fazni model veje električnega omrežja, s katerim je možno enotno predstaviti vse, za naš problem relevantne, gradnike distribucijskega električnega omrežja. Obravnavani so različni ocenjevalniki stanja. Ovrednotena je tudi občutljivost obravnavanih ocenjevalnikov stanja na majhne napake parametrov modela ter majhne napake meritev v omrežju. njiga je del serije Springer Briefs.

V knjigi sta opisani zasnova in izvedba trifaznega ocenjevalnika stanja, ki sta primerni za distribucijska električna omrežja. Predstavljen je predlagan poenoten trifazni model veje električnega omrežja, s katerim je možno enotno predstaviti vse, za naš problem relevantne, gradnike distribucijskega električnega omrežja. Obravnavani so različni ocenjevalniki stanja. Ovrednotena je tudi občutljivost obravnavanih ocenjevalnikov stanja na majhne napake parametrov modela in majhne napake meritev v omrežju.