Začetek projekta NRG-5

Z junijem 2017 smo na Odseku za komunikacijske sisteme (E6) pričeli z izvajanjem novega projekta NRG-5 (Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Network advances). Projekt koordinira italijanski Engineering. Projekt bo trajal do konca novembra 2019.