Obisk in predavanje izr. prof. dr. Ke Guana, Beijing Jiaotong University

 

Izr. prof. dr. Ke Guan, Beijing Jiaotong University, je v okviru Slovenske sekcije IEEE in organizaciji Odseka za komunikacijske sisteme E6 vodil predavanje z naslovom:

Towards Smart Rail Mobility at mm Wave and THz Bands: Challenges, Solutions, and Future Directions

Prof. Guan je v svojem predavanju izpostavil glavne izzive brezžičnih kanalov in predstavil trenutno rešitve na področju pametne mobilnosti. Predstavil je module referenčnih modelov kanalov za železniška okolja za milimetrske in teraherčne radijske pasove. Za obdelavo kompleksnih scenarijev z uporabo tehnike sledenja žarkom je predstavil visoko zmogljivo računsko platformo. Ključne tehnologije, ki jih je predstavil, so združene v prototipnem sistemu MHN-E (Mobile Hotspot Network – Enhanced), ki so ga uspešno demonstrirali na Zimskih olimpijskih igrah v PyongChang-u.