Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee Committee on Communications Systems Integration and Modeling

The paper entitled »Network traffic modeling for load prediction: a user-centric approach« published in IEEE Network, authored by two researchers from the Department of communications systems prof. dr. Aleš Švigelj and dr. Kemal Alič and dr. Radovan Sernec from Telekoma Slovenije, was selected for the Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling. The award will be presented during the prestigious IEEE Globecom 2016 conference held in December in Washington D.C., USA. The paper addresses an innovative user-centric approach to network traffic modelling that was validated and used in the process of introducing, optimizing, and planning of new services at the Slovenian national telecom operator and service provider.

ieee_as_akSodelavca IJS iz Odseka za komunikacijske sisteme prof. dr. Aleš Švigelj in dr. Kemal Alič ter dr. Radovan Sernec iz Telekoma Slovenije, so bili za članek z naslovom »Network traffic modeling for load prediction: a user-centric approach« objavljenem v reviji IEEE Network, izbrani za nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Nagrada bo podeljena decembra na prestižni konferenci IEEE GLOBECOM v Washingtonu v ZDA. V članku je predlagan inovativen uporabniško usmerjen pristop k modeliranju prometa v velikih telekomunikacijskih omrežjih, ki je bil ovrednoten in uporabljen pri uvajanju, optimizaciji in načrtovanju novih storitev pri slovenskem nacionalnem ponudniku telekomunikacijskih storitev.