International cooperation

COST ACTION

COST CA20120 – INTERACT (2021 – 2025)
Omogočanje inteligentnih radijskih komunikacij za vseobsežne interakcije brez zaznavanja prekinitev/ Intelligence-Enabling Radio Communication for Seamless Inclusive Interactions


Bilateral cooperation

SLO-BiH

(2020 – 2021)
IJS – Faculty of Electrical Engineering in Banja Luka
Povezan algoritem razvrščanja in usmerjanja za industrijske aplikacije v brezžičnih omrežjih/ Razvoj združenog algoritma raspoređivanja i rutiranja za industrijske aplikacije osjetiljive na kašnjenje.

SLO-MK

(2021 – 2022)
IJS – Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro
Lokalizacija v zaprtih prostorih podprta s strojnim učenjem/ Machine learning supported indoor localization