Prosto mesto za doktorsko usposabljanje mladega raziskovalca oz. mlade raziskovalke

Na Odseku za komunikacijske sisteme Instituta “Jožef Stefan” razpisujemo prosto mesto za doktorsko usposabljanje mladega raziskovalca oz. mlade raziskovalke pri mentorju prof. dr. Mihaelu Mohorčiču z začetkom v študijskem letu 2021/22.

Mladi/a raziskovalec/ka se bo v okviru doktorskega študija usposabljal/a na ožjem raziskovalnem področju uporabe metod umetne inteligence v internetu stvari (angl. IoT) s poudarkom na analitiki časovnih vrst za učinkovito upravljanje radijskega spektra, brezžičnih omrežij in pametnih energetskih omrežij. Raziskovalno delo bo obsegalo preučevanje ustreznosti različnih tehnik transformacije in preoblikovanja podatkov v časovnih vrstah, generiranja značilk s pomočjo samodejnih kodirnikov, in regresijskih metod strojnega učenja. V okviru evropskih raziskovalnih projektov bo imel/a izbrani/a kandidat/ka priložnost dela in izpopolnjevanja tudi v mednarodnem okolju.

Iščemo motiviranega kandidata oziroma kandidatko s sposobnostjo analitičnega razmišljanja in predhodno izobrazbo s področja računalništva, elektrotehnike, matematike ali fizike. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na prof. dr. Mihaela Mohorčiča (miha.mohorcic@ijs.si, 041/354-748).