Mesto mladega raziskovalca – doktorskega študenta na področju umetne inteligence v internetu stvari (IoT)

Delovno mesto obsega raziskovalno delo na področju umetne inteligence v internetu stvari (ang. Internet of Things, IoT) s poudarkom na uporabi za analizo brezžičnega radijskega spektra ter analizo in podatkovno podprto optimizacijo delovanja brezžičnih in pametnih energetskih omrežij (ang. smart grids). Delo vključuje analizo podatkov s pomočjo različnih transformacij ter reševanje razvrščevalnih in regresijskih problemov s pomočjo modelov strojnega in globokega učenja na teh podatkih. Izbrani kandidat bo imel priložnost delati v mednarodni ekipi in sodelovati na različnih evropskih projektih. Pridobljena znanja bo lahko kandidat uveljavil tudi na drugih področjih uporabe metod umetne inteligence. Od izbranega kandidata se pričakuje, da bo:

 • v študijskem letu 2021/22 vpisal doktorski študij,
 • opravljal kvalitetno in izvirno znanstveno raziskovalno delo,
 • objavljal rezultate raziskovalnega dela v najboljših revijah in na mednarodnih konferencah,
 • sodeloval pri projektnih aktivnostih laboratorija (raziskave, …).

O nas:

Institut Jožef Stefan je vodilna znanstveno-raziskovalna ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja s širokim spektrom raziskovanj tako na bazičnih kot tudi aplikativnih področjih. Na inštitutu deluje več kot 800 raziskovalcev iz naravoslovnih in inženirskih področij. Glavna naloga Instituta Jožef Stefan je pridobivanje in razširjanje znanja na najvišjem svetovnem nivoju. Institut je tudi vodilna nacionalna inštitucija pri razširjanju tehnoloških inovacij bodisi preko sodelovanja z industrijo ali preko novoustanovljenih zagonskih podjetij. Delovno mesto razpisuje Odsek za komunikacijske sisteme z več kot 30 raziskovalci na področjih brezžičnih komunikacijskih in senzorskih omrežij ter vzporednih in porazdeljenih sistemov.

Kaj ponujamo:

V okviru razpisanega delovnega mesta ponujamo:

 • redno zaposlitev za čas doktorskega usposabljanja mladega raziskovalca,
 • plačilo šolnine za doktorski študij,
 • raziskovanje v uveljavljeni mednarodni ekipi,
 • sodelovanje in povezovanje na mednarodnih projektih,
 • možnost objavljanja v najboljših revijah in na mednarodnih konferencah,
 • dodatna usposabljanja preko delavnic, poletnih šol, tehnoloških dogodkov, konferenc, …
 • povezave in projektno sodelovanje z naprednimi tehnološkimi zagonskimi podjetji,
 • prilagodljiv delovni čas.

Potrebna znanja in veščine:

Kandidat/ka mora imeti ali pa zaključuje magisterij s področja računalništva, elektrotehnike, matematike ali fizike. Za uspešno raziskovalno delo potrebuje dobro razvito analitično razmišljanje, dobro poznavanje vsaj enega skriptnega jezika (Python, Matlab, Javascript, …) in dobro znanje angleškega jezika. Predhodno znanje na področju obdelave podatkov, naprednejšega programiranja, omrežnih sistemov in/ali vgrajenih sistemov predstavlja dodatno prednost.

Zaposlitev:

Kandidat/ka se zaposli za polni delovni čas za dobo do štirih let z možnostjo podaljšanja še za eno leto, odvisno od uspešnosti pri zaključitvi doktorskega študija. Začetna izhodiščna bruto plača, po kategoriji H017002, znaša 1.485 €, za povečano delovno uspešnost pa so možni tudi bonusi.

Lokacija dela: Ljubljana, Jamova cesta 39

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo pri prof. dr. Mihaelu Mohorčiču (miha.mohorcic@ijs.si) in na spletni strani odseka http://e6.ijs.si/

Prijava:

Prijava mora vsebovati motivacijsko pismo z opisom kandidatove/kandidatkine motivacije, raziskovalnih interesov in relevantnih izkušenj, podroben življenjepis (CV), digitalno potrdilo/kopija o opravljenem zaključku prve in druge bolonjske stopnje (za drugo stopnjo lahko tudi izjavo/zagotovilo, da bo zaključena najkasneje do 14.9.2021), dostop do morebitnih zadnjih relevantnih projektov (Github, GitLab, …) ter morebitne znanstvene objave. Prijave zbiramo do 5.8.2021.

Tip zaposlitve: Za določen čas daljši od 6 mesecev s polnim delovnim časom

Prvi dan zaposlitve: Po dogovoru (študijsko leto se začne v oktobru)

Plača in nagrajevanje: V skladu s plačnim sistemom javnega sektorja za delovno mesto H017002 z možnimi dodatki za delovno uspešnost

Število razpisanih mest: 1

Mesto: Ljubljana

Država: Slovenija