2024

A. Kolar-Požun, M. Jančič, M. Rot, G. Kosec; Some observations regarding the RBF-FD approximation accuracy dependence on stencil size, Journal of computational science, vol. 79, 2024 [DOI: 10.1016/j.jocs.2024.102284][COBISS: 194478851]
M. Jančič, M. Depolli, A. Kolar-Požun, M. Rot, A. Rogan, M. Mohorčič, G. Kosec; Microscale meteorological models over complex terrain, 2024 [COBISS: 189639171]
M. Rot, M. Jančič, G. Kosec; Spatially dependent node regularity in meshless approximation of partial differential equations, Journal of computational science, vol. 79, 2024 [DOI: 10.1016/j.jocs.2024.102306][COBISS: 195505923]
G. Kosec; Solving partial differential equations on adaptive point clouds : predavano na Dipartimento di ingegneria e architettura, Università degli Studi di Trieste, 09. 05. 2024, 2024 [COBISS: 195495683]
E. Češek, J. Grošelj, A. Kolar-Požun, M. Lekše, G. Romih, A. Šadl Praprotnik, M. Šteblaj; A representation and comparison of three cubic macro-elements, Mathematics and computers in simulation, 2024 [DOI: 10.1016/j.matcom.2023.12.042][COBISS: 179634179]
M. Jančič, G. Kosec, J. Kocijan, B. Mavrič; Meshless adaptive solution procedure for efficient solving of partial differential equations : doctoral dissertation = Prilagodljive brezmrežne metode za učinkovito reševanje parcialnih diferencialnih enačb : doktorska disertacija, 2024 [COBISS: 191223043]
M. Jančič, G. Kosec; Strong form mesh-free hp-adaptive solution of linear elasticity problem, Engineering with computers, vol. 40, 2024 [DOI: 10.1007/s00366-023-01843-6][COBISS: 153678339] ::
R. Novak, A. Hrovat, B. Batagelj, T. Mlinar, A. Kolar-Požun, G. Kosec, T. Javornik; Modeliranje radijskih kanalov z žarkovno-optičnimi in numeričnimi brezmrežnimi metodami, SRK 2024 : 26. seminar radijske komunikacije 2024, 2024 [COBISS: 183684099]
M. Jančič, M. Založnik, G. Kosec; Meshless interface tracking for the simulation of dendrite envelope growth, Journal of computational physics, vol. 507, 2024 [DOI: 10.1016/j.jcp.2024.112973][COBISS: 191242243]

2023

T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A. Rashkovska, A. Hrovat; Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models, Electronics, 2023 [DOI: doi.org/10.3390/electronics12122746][COBISS: 156252419] ::
E. Merdjanovska, A. Rashkovska; A framework for comparative study of databases and computational methods for arrhythmia detection from single-lead ECG, Scientific reports, 2023 [COBISS: 159592451] ::
A. Kolar-Požun, M. Jančič, M. Rot, G. Kosec; Oscillatory behaviour of the RBF-FD approximation accuracy under increasing stencil size, Computational Science - ICCS 2023 : 23rd International Conference, Prague, Czech Republic, July 3-5, 2023, Proceedings, Part IV, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-031-36027-5_40][COBISS: 158506499]
A. Souvent, M. Rot, T. Gradnik, A. Špec, P. Koprivc, N. Petrovič, G. Omahen, G. Kosec; Advanced concept of efficient use of transformers leveraging the dynamic thermal rating technology, CIRED 2023 : 27th International Conference on Electricity Distribution, 2023 [COBISS: 162046723]
M. Urbanč, M. Depolli; Graphical user interface to perform glacier simulations with PISM, Proceedings of the International Convention MIPRO : 46th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO), 2023 [COBISS: 153595651]
M. Jančič, M. Založnik, G. Kosec; A sharp-interface mesoscopic model for dendritic growth, 6th International Conference on Advances in Solidification Processes (ICASP-6) : 19/06/2022 - 24/06/2022, Le Bischenberg, IOP conference series. Materials science and engineering, 2023 [DOI: 10.1088/1757-899X/1274/1/012046][COBISS: 144808451]
A. Kolar-Požun, G. Kosec; Computational electromagnetics with the RBF-FD method, 2023 8th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech) : SpliTech 2023, 2023 [DOI: 10.23919/SpliTech58164.2023.10193684][COBISS: 165446403]
D. Strzelczyk, M. Rot; Meshless Lattice Boltzmann Method for pore-scale porous media flow and parameters calculation, InterPore2023 : 15th annual meeting & short courses, 2023 [COBISS: 175075843]
M. Jančič, M. Rot, G. Kosec; Spatially-varying meshless approximation method for enhanced computational efficiency, Computational Science - ICCS 2023 : 23rd International Conference, Prague, Czech Republic, July 3-5, 2023, Proceedings, Part IV, 2023 [DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-36027-5_39][COBISS: 158501123]
A. Souvent, A. Špec, P. Koprivc, V. Mauko, N. Petrovič, G. Omahen, T. Gradnik, M. Rot, G. Kosec; Projekt TrafoFlex - napreden koncept učinkovite izrabe distribucijskih transformatorjev z uporabo tehnologije DTR, Referati in predstavitve 16. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED : [Bled, Rikli Balance, 2023 [COBISS: 161958659]
N. Verdel, M. Mohorčič, M. Drobnič, M. Supej, M. Depolli; Enhancing time synchronization in wireless imu sensors for accurate gait analysis during running, Spremenimo igro - s sodobnimi pristopi nazaj k osnovam : 12. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca "Otrok v gibanju", 2023 [COBISS: 172296707]
T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, K. Guan, A. Rashkovska, A. Hrovat; Impact of room size on machine larning-based material prediction using channel impulse response, IWSSIP : 30th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 2023 [COBISS: 160418307]
G. Kosec; Adaptive meshfree approach to solving partial differential equations : seminar at the Institute for Theoretical Physics, University of Wrocław, Wrocław, 3. 2. 2023, 2023 [COBISS: 140744195]
A. Simončič, M. Mohorčič, M. Mohorčič, A. Hrovat; Non-intrusive privacy-preserving approach for presence monitoring based on WiFi probe requests, Sensors, vol. 23, 2023 [DOI: 10.3390/s23052588][COBISS: 143286531]
N. Verdel, M. Mohorčič, M. Drobnič, M. Supej, M. Depolli; Time synchronization in wireless IMU sensors for accurate gait analysis during running, Proceedings : 2023 IEEE International workshop on sport technology and research, Cavalese, September 14-16, 2023, 2023 [COBISS: 165298947]
T. Kocevska, A. Hrovat, A. Rashkovska, A. Švigelj, B. Ženko, E. Kocan; Identification of indoor radio environment properties based on channel state information using machine learning approaches : doctoral dissertation = Identifikacija lastnosti notranjega radijskega okolja na podlagi informacij o stanju kanala z uporabo pristopov strojnega učenja : doktorska disertacija, 2023 [COBISS: 158586883]
G. Kosec, M. Rot; Poročilo o razvoju DTM modela z upoštevanjem različnih tipov stavbe TP in z bolj podrobnim upoštevanjem vremenskih pogojev, 2023 [COBISS: 189644291]
F. Strniša, M. Vodopivec, G. Kosec; Computational performance aspects of CROCO-BFM coupling, Proceedings of the International Convention MIPRO : 46th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO), 2023 [COBISS: 153597955]
N. Mlinarič, G. Kosec; Analysis of dynamic thermal rating in TransnetBW using measured weather data, 2023 [COBISS: 189641731]
T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, K. Guan, A. Rashkovska, A. Hrovat; Generalization of machine learning models for CIR-based materials identification in indoor radio environment, 4th MC and 4th Technical Meeting : Dubrovnik, Croatia, 23-26 January [2023], 2023 [COBISS: 149192451]
G. Kosec, M. Jančič; Hp-adaptive RBF-FD method, SIAM 2023 : SIAM Conference on Computational Science and Engineering (CSE23), February 7-March 3, 2023, [Amsterdam, The Netherlands], 2023 [COBISS: 144446467]

2022

M. Vodopivec, F. Strniša, G. Kosec; Coupling the Coastal and Regional Ocean COmmunity model (CROCO) with the Biogeochemical Flux Model (BFM), EGU General Assembly 2022 : Vienna, Austria & Online, 2022 [DOI: 10.5194/egusphere-egu22-4666][COBISS: 113845507]
B. Rojc, S. Cabello, M. Depolli; Indeksna stuktura za učinkovito vzporedno iskanje in vstavljanje točk v večdimenzijskem prostoru : magistrsko delo, 2022 [COBISS: 120760323]
M. Depolli, P. Jeglič, R. Novak, E. Zupanič, R. Žitko; Stanje na področju generatorjev naključnih števil : poročilo IJS, 2022 [COBISS: 131363331]
M. Depolli, A. Kolar-Požun, A. Rashkovska, M. Rot, G. Kosec; Napovedovanje vzdrževalnih posegov regulacijskega stikala z napredno analitiko, 2022 [COBISS: 142467587]
F. Strniša, M. Jančič, G. Kosec; Meshless simulation of infinitesimal elastoplastic deformation of a 3D body, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Computational Structures Technology : 23-25 August, 2022, Montpellier, 2022 [COBISS: 141486595]
M. Depolli, J. Slak, G. Kosec; Parallel domain discretization algorithm for RBF-FD and other meshless numerical methods for solving PDEs, Computers & Structures, 2022 [DOI: 10.1016/j.compstruc.2022.106773][COBISS: 98533123] ::
M. Jančič, F. Strniša, G. Kosec; Implicit-explicit error indicator based on approximation order, 7th Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science, (SpliTech), hybrid, 5-8 July 2022, Split, Croatia, 2022 [COBISS: 118739203]
F. Strniša, M. Jančič, G. Kosec; A meshless solution of a small-strain plasticity problem, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803585][COBISS: 114153987]
M. Jančič, G. Kosec; A hybrid RBF-FD and WLS mesh-free strong-form approximation method, 7th Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science, (SpliTech), hybrid, 5-8 July 2022, Split, Croatia, 2022 [COBISS: 118737923]
K. Bregar, T. Krištofelc, M. Depolli, V. Avbelj, A. Rashkovska; Power autonomy estimation of low-power sensor for long-term ECG monitoring, Sensors, vol. 22, 2022 [DOI: /10.3390/s22145070][COBISS: 114252035] ::
A. Kostovska, A. Rashkovska, N. Simidjievski, P. Panov, D. Kocev, Ž. Kokalj; Comparison of machine learning models for drought prediction : technical report, 2022 [COBISS: 118189571]
M. Depolli, B. Zavalnij; Eliminating vertex coloring in clique search, MATCOS-22 : Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science, 13-14 October 2022, Koper, Slovenia, 2022 [COBISS: 136099843]
M. Rot, M. Horvat, G. Kosec; Dynamic mode decomposition as an analysis tool for time-dependent partial differential equations, 7th Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science, (SpliTech), hybrid, 5-8 July 2022, Split, Croatia, 2022 [COBISS: 118740995]
M. Žnidaršič, B. Ženko, A. Osojnik, A. Hrovat, M. Mohorčič, P. Lorenzoni, N. Miteva, J. Cullen; RESILOC : resilient Europe and societies by innovating local communities. D7.4, RESILOC Recommendation for further research on resilience, 2022 [COBISS: 134852611]
M. Cristaldi, S. Marchese, H. Nguyen, M. Žnidaršič, M. Mohorčič, A. Hrovat, B. Ženko, A. Osojnik, M. Mohorčič, L. Trombetta; RESILOC : resilient Europe and societies by innovating local communities. D4.6, RESILOC Platform developed, 2022 [COBISS: 132069379]
M. Jančič, G. Kosec; Stability analysis of RBF-FD and WLS based local strong form meshless methods on scattered nodes, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803334][COBISS: 114047235]
M. Rot, A. Rashkovska; Meshless method stencil evaluation with machine learning, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803651][COBISS: 114177795]
V. Cvrtila, M. Rot; Reconstruction of surfaces given by point clouds, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803521][COBISS: 114176003]
B. Rojc, M. Depolli; Parallel spatial indexing for domain discretization, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803714][COBISS: 114143491]
E. Merdjanovska, A. Rashkovska; Comprehensive survey of computational ECG analysis : databases, methods and applications, Expert systems with applications, 2022 [DOI: 10.1016/j.eswa.2022.117206][COBISS: 106991107] ::
A. Hrovat, M. Mohorčič, M. Mohorčič; RESILOC : resilient Europe and societies by innovating local communities. D4.5, Sensor based solutions, 2022 [COBISS: 132064515]
S. Marchese, H. Nguyen, V. Gandolfo, M. Žnidaršič, M. Mohorčič, A. Hrovat, B. Ženko, A. Osojnik, M. Mohorčič, M. Masoumi; RESILOC : resilient Europe and societies by innovating local communities. D4.2, RESILOC Cloud Platform developed, 2022 [COBISS: 132058627]
M. Cristaldi, V. Gandolfo, S. Marchese, M. Mohorčič, A. Hrovat, M. Žnidaršič, M. Masoumi; RESILOC : resilient Europe and societies by innovating local communities. D3.3, Specification of RESILOC cloud platform, 2022 [COBISS: 132025347]
M. Rojec, L. Todorovski, A. Rashkovska, B. Zupanc; Napovedno vzdrževanje električnih transformatorjev s strojnim učenjem : delo diplomskega seminarja, 2022 [COBISS: 120340995]
A. Bavec, M. Depolli; Alpine glacier simulation with linear climate models, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803326][COBISS: 114145539]
E. Merdjanovska, M. Mohorčič, M. Depolli, A. Rashkovska, T. Javornik; Data compression for wireless ECG devices, BIOSTEC 2022, 2022 [COBISS: 99885315]
T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, K. Guan, A. Rashkovska, A. Hrovat; Comparison of machine learning models for predicting indoor materials from channel impulse response, 2022 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, September 22-24, 2022, Split, Croatia, SoftCOM .., 2022 [COBISS: 123093251]
E. Merdjanovska, A. Rashkovska; Benchmarking deep learning methods for arrhythmia detection, 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia, 2022 [DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803367][COBISS: 114152195]
A. Rashkovska, M. Jančič, M. Depolli, J. Kosmač, G. Kosec; Uncertainty assessment of dynamic thermal line rating for operational use at transmission system operators, IEEE transactions on power systems, vol. 37, 2022 [DOI: 10.1109/TPWRS.2022.3144740][COBISS: 95914243] ::
E. Merdjanovska, A. Rashkovska, N. Simidjievski, R. Trobec; Comparative study of databases and computational methods for arrhythmia detection from single-lead ECG : master thesis = Primerjalna študija podatkovnih baz in računskih metod za odkrivanje aritmije z enokanalnim EKG : magistrsko delo, 2022 [COBISS: 136745219]
M. Najafi, M. Dehghan, B. Šarler, G. Kosec, B. Mavrič; Divergence‑free meshless local Petrov–Galerkin method for Stokes flow, Engineering with computers, vol. 38, 2022 [DOI: 10.1007/s00366-022-01621-w][COBISS: 99503875]

2021

M. Rot, G. Kosec; Natural convection of non-newtonian fluids in a differentially heated closed cavity, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 85507587]
R. Singh, R. Trobec; Analysis of the MLS variants in the meshless local Petrov-Galerkin method for a solution to the 2D Laplace equation, Engineering analysis with boundary elements, vol. 135, 2021 [DOI: 10.1016/j.enganabound.2021.11.019][COBISS: 87023619]
R. Trobec, M. Depolli; A k-d tree based partitioning of computational domains for efficient parallel computing, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 85512451]
I. Tomašić, R. Trobec, M. Linden; State-space versus linear regression models between ECG leads, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 81657859]
M. Jančič, J. Slak, G. Kosec; p-refined RBF-FD solution of a Poisson problem, 6th Hybrid International Conference on Smart and Sustainable Technologies, September 8-11, 2021, Split and Bol, Croatia, 2021 [COBISS: 76379395]
E. Merdjanovska, A. Rashkovska; Patient-specific heartbeat classification in single-lead ECG using convolutional neural network, 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) : 1-5 Nov., 2021, Mexico, 2021 [DOI: 10.1109/EMBC46164.2021.9630366][COBISS: 95289859] ::
J. Radešček, M. Depolli; Exact and approximate USCP with branch and bound, GECCO '21 : proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, 2021 [DOI: 10.1145/3449726.3463298][COBISS: 70736899]
J. Radešček, M. Depolli; Developer-centric design of branch and bound algorithm, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 81884675]
B. Rojc, M. Depolli; A resizable C++ container using virtual memory, Proceedings of the 16th International Conference on Software Technologies, ICSOFT 2021, July 6-8, 2021, 2021 [DOI: 10.5220/0010557104810488][COBISS: 71754243]
E. Merdjanovska, A. Rashkovska; Cross-database generalization of deep learning models for arrhythmia classification, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 85505795]
A. Rashkovska, R. Trobec; Framework for personalized real-time control of hidden temperature variables in therapeutic knee cooling, IEEE journal of biomedical and health informatics, vol. 25, 2021 [DOI: 10.1109/JBHI.2020.3005480][COBISS: 24209667] ::
U. Duh, G. Kosec, J. Slak; Fast variable density node generation on parametric surfaces with application to mesh-free methods, SIAM journal on scientific computing, vol. 43, 2021 [DOI: 10.1137/20M1325642][COBISS: 56730115] ::
V. Cvrtila, B. Plestenjak, J. Slak; Lastnosti matrik pri metodi RBF-FD : magistrsko delo, 2021 [COBISS: 81737731]
M. Jančič, V. Cvrtila, G. Kosec; Discretized boundary surface reconstruction, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 85509635]
M. Jančič, J. Slak, G. Kosec; Monomial augmentation guidelines for RBF-FD from accuracy versus computational time perspective, Journal of scientific computing, vol. 87, 2021 [DOI: 10.1007/s10915-020-01401-y][COBISS: 52715011] ::
J. Močnik Berljavac, P. Mishra, J. Slak, G. Kosec; RBF-FD analysis of 2D time-domain acoustic wave propagation in heterogeneous media, Computers & Geosciences, 2021 [DOI: 10.1016/j.cageo.2021.104796][COBISS: 62417923] ::
G. Kosec; Discretisation of complex 3D domains for solving PDEs with meshless methods : presented at SIAM Conference on Geometric and Physical Modeling (GD/SPM21), September 27-29, 2021, virtual conference, 2021 [COBISS: 78548739]
J. Slak, G. Kosec; Medusa : A C++ library for solving PDEs using strong form 1 mesh-free methods, ACM transactions on mathematical software, vol. 47, 2021 [DOI: 10.1145/3450966][COBISS: 69777155] ::
M. Šinkovec, R. Trobec, B. Meglič; Cardiovascular responses to low-level transcutaneous vagus nerve stimulation, Autonomic neuroscience: basic & clinical, vol. 236, 2021 [DOI: 10.1016/j.autneu.2021.102851][COBISS: 73197315]
F. Strniša, G. Kosec; A model for jellyfish detritus decay through microbial processing, MIPRO 2021 : 44th International Convention, September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2021 [COBISS: 85504771]
M. Gärtner, M. Debeljak, M. Zadravec, M. Žnidaršič, B. Ženko, A. Osojnik, P. Rupnik, A. Hrovat, S. Pollak, A. Biasizzo, A. Rashkovska, B. Koroušić-Seljak; Pilot studies, 2021 [COBISS: 113807875]
M. Kapus-Kolar; Realizable choreographies for systems of components communicating via rendezvous, mailboxes and letter queues, Elektrotehniški vestnik, vol. 88, 2021 [COBISS: 81182723]

2020

G. Kosec, A. Rashkovska, M. Jančič, M. Depolli, J. Slak, B. Blažič, M. Ilkovski; Konceptualna rešitev ocenjevanja negotovosti dinamičnega termičnega toka kot rezultata DTR procesa : študija: Modul za izračun negotovosti rezultatov, 2020 [COBISS: 49848835]
J. Slak, G. Kosec; Adaptive RBF-FD method : PhD thesis, 2020 [COBISS: 31592707] ::
T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, K. Guan, A. Rashkovska, A. Hrovat; ML algorithms comparison and hyperparameters tuning for wall material prediction based on CIR data, 2020 [COBISS: 112610307]
G. Kosec; Meshless numerical analysis of electromagnetic scattering : presented at SpliTech 2020 Conference, 24-26 2020, Split, Croatia, 2020 [COBISS: 30412035]
A. Rashkovska, M. Depolli, I. Tomašić, V. Avbelj, R. Trobec; Medical-grade ECG sensor for long-term monitoring, Sensors, vol. 20, 2020 [DOI: 10.3390/s20061695][COBISS: 33290791] ::
K. Bregar, T. Javornik, M. Vučnik, C. Pribbernow, A. Hrovat, A. Čampa, M. Mohorčič, A. Rashkovska, M. Deplli; Personal activity system, 2020 [COBISS: 111858947]
M. Rot, M. Horvat, G. Kosec; Modalna dekompozicija naravne konvekcije v nenewtonskih tekočinah : magistrsko delo, 2020 [COBISS: 31313155] ::
E. Merdjanovska, A. Rashkovska; Respiration extraction from single-channel ecgusing signal-processing methods and deep learning, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [DOI: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245219][COBISS: 36548099]
V. Avbelj, M. Brložnik; Phonocardiography and electrocardiography with a smartphone, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [DOI: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245211][COBISS: 36555267]
V. Kadunc Kos, M. Brložnik, A. Domanjko-Petrič, V. Avbelj; Simultaneous phonocardiography and electrocardiography using smartphone in dogs, cats and horses, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [DOI: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245173][COBISS: 36553475]
V. Kadunc Kos, M. Brložnik, A. Domanjko-Petrič, V. Avbelj; Simultaneous phonocardiography and electrocardiography using smartphone in dogs, cats and horses, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [COBISS: 34325763]
M. Kapus-Kolar; Realizable causal-consistent reversible choreographies for systems with first-in-first-out communication channels, Journal of logical and algebraic methods in programming, vol. 114, 2020 [DOI: 10.1016/j.jlamp.2020.100560][COBISS: 17521155] ::
R. Trobec, G. Kosec, M. Veselko; A model for potential non-contact ski injuries of the knee, Sports medicine and health science, vol. 2, 2020 [DOI: 10.1016/j.smhs.2020.08.003][COBISS: 28288771]
G. Kosec, J. Slak; DiTeR: dynamic thermal line rating software, 13. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij - 13. ITTC : 8. oktober 2020, 8 October 2020, Ljubljana, Slovenia, 2020 [COBISS: 34432515]
R. Singhand, R. Trobec; On weighted orthogonal basis function in mls with meshless local Petrov Galerkin method, Proceedings of International Conference on Applied mathematics & Computational Sciences, 17-19 October, 2019, AIJR Proceedings, 2020 [DOI: 10.21467/proceedings.100.11][COBISS: 28296195]
R. Trobec, M. Linden, M. Šinkovec; Impact of subthreshold transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on the heart rate variability and atrial arrhythmias, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [DOI: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245390][COBISS: 36547075]
K. Bregar, M. Vučnik, M. Mohorčič, T. Gale, M. Mihelin, M. Mihelin, A. Čampa, M. Mohorčič, I. Stoyanova, A. Biasizzo, A. Hrovat; Integration, verification, and security, 2020 [COBISS: 111863299]
U. Kuhar, G. Kosec, A. Švigelj; Observability of power-distribution systems : state-estimation techniques and approaches, 2020 [COBISS: 32983591]
M. Depolli, S. Szabo, B. Zavalnij; An improved maximum common induced subgraph solver, Match : communications in mathematical and in computer chemistry, vol. 84, 2020 [COBISS: 15824131] ::
G. Kosec, J. Slak; Radial basis function-generated finite differences solution of natural convection problem in 3D, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2019, 23-28 September 2019, Rhodes, Greece, AIP conference proceedings, vol. 2293, 2020 [DOI: 10.1063/5.0027289][COBISS: 40426499]
M. Jančič, J. Slak, G. Kosec; GPU accelerated RBF-FD solution of poisson's equation, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [DOI: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245221][COBISS: 36556291]
U. Duh, M. Depolli, J. Slak, G. Kosec; Parallel point sampling for 3D bodies, MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia, 2020 [DOI: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245354][COBISS: 36558851]

2019

I. Grubišić, D. Davidović, K. Skala, M. Depolli, M. Mohorčič, R. Trobec; Enriching heart monitoring with accelerometer data, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [COBISS: 32375847]
J. Slak, G. Kosec; Fast generation of variable density node distributions for mesh-free methods, Boundary Elements and other Mesh Reduction Methods XXXXI, 2019 [COBISS: 32052519]
J. Močnik Berljavac, J. Slak, G. Kosec; Parallel simulation of time-domain acoustic wavepropagation, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756946][COBISS: 32388647]
B. Stojanovič, J. Slak, G. Kosec; RBF-FD Solution of Electromagnetic ScatteringProblem, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756943][COBISS: 32388391]
J. Slak, B. Stojanovič, G. Kosec; High order RBF-FD approximations with application to a scattering problem, 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies, [SpliTech 2019], 18-21 June 2019, Split & Bol, Croatia, 2019 [COBISS: 33271591]
G. Kosec, J. Slak; Parallel RBF-FD solution of the Boussinesq's problem, Proceedings of the the Sixth International Conference on Parallel, Distributed, GPU and Cloud Computing for Engineering, PARENG 2019, 4-5 June 2019, Pécs, Hungary, 2019 [COBISS: 32414247]
U. Kuhar, M. Pantoš, G. Kosec, A. Švigelj; The impact of model and measurement uncertainties on a state estimation in three-phase distribution networks, IEEE transactions on smart grid, vol. 10, 2019 [DOI: 10.1109/TSG.2018.2823398][COBISS: 12003668] ::
G. Kosec, J. Slak, M. Depolli, R. Trobec, K. Pereira, S. Tomar, T. Jacquemin, S. Bordas, M. Wahab; Weak and strong from meshless methods for linear elastic problem under frettingcontact conditions, Tribology international, vol. 138, 2019 [DOI: 10.1016/j.triboint.2019.05.041][COBISS: 32424999] ::
M. Ceci, R. Corizzo, D. Malerba, A. Rashkovska; Spatial autocorrelation and entropy for renewable energy forecasting, Data mining and knowledge discovery, vol. 33, 2019 [DOI: 10.1007/s10618-018-0605-7][COBISS: 32042279] ::
J. Slak, G. Kosec; On generation of node distributions for meshless PDE discretizations, SIAM journal on scientific computing, vol. 41, 2019 [DOI: 10.1137/18M1231456][COBISS: 32782887] ::
M. Maksić, V. Djurica, A. Souvent, J. Slak, M. Depolli, G. Kosec; Cooling of overhead power lines due to the natural convection, International journal of electrical power & energy systems, 2019 [DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.05.005][COBISS: 32388135] ::
J. Slak, G. Kosec; Adaptive radial basis function-generated finite differences method for contact problems, International journal for numerical methods in engineering, vol. 119, 2019 [DOI: 10.1002/nme.6067][COBISS: 32230439] ::
B. Širaiy, R. Trobec, V. Ilić; Quality of one-channel telemetric ECG sensor Signal in maximum exercise stress tests, Measurement science review, vol. 19, 2019 [DOI: 10.1515/msr-2019-0013][COBISS: 32412199]
M. Brložnik, A. Domanjko-Petrič, V. Kadunc Kos, A. Rashkovska, V. Avbelj; Wireless body sensor for electrocardiographic monitoring in equine medicine, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756965][COBISS: 32389159]
N. Korolija, R. Trobec; An overview of selected DataFlow applications in physics simulations, Computer communications and networks, 2019 [COBISS: 32509735]
I. Tomašić, N. Petrović, M. Linden, A. Rashkovska; Comparison of publicly available beat detection algorithms performances on the ECGs obtained by a patch ECG device, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756769][COBISS: 32388903]
J. Bogatinovski, D. Kocev, A. Rashkovska; Feature Extraction for Heartbeat Classification inSingle-Lead ECG, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [COBISS: 32389415] ::
A. Rashkovska; Heartbeat classification in single-lead ECG Using convolutional neural networks, Abstracts, 2019 [COBISS: 24210179]
J. Slak, G. Kosec; Refined meshless local strong form solution of Cauchy-Navier equation on an irregular domain, Engineering analysis with boundary elements, vol. 100, 2019 [DOI: 10.1016/j.enganabound.2018.01.001][COBISS: 31107623] ::
J. Kališnik, V. Avbelj, J. Vratanar, G. Santarpino, B. Geršak, T. Fischlein, R. Trobec, J. Žibert; Cardiac autonomic regulation and PR interval determination forenhanced atrialfibrillation risk prediction after cardiac surgery, International journal of cardiology, 2019 [DOI: 10.1016/j.ijcard.2019.04.070][COBISS: 5627243] ::
M. Depolli, R. Trobec; Computational efficiency of linear system construction for MLPG method on a multicore computer, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [COBISS: 32376103]
R. Trobec, M. Jan, M. Linden, I. Tomašić; Detection and treatment of atrial irregular rhythm with body gadgets and 35-channel ECG, MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2019 [COBISS: 32375591]
M. Brložnik, Š. Likar, A. Krvavica, V. Avbelj, A. Domanjko-Petrič; Wireless body sensor for electrocardiographic monitoring in dogs and cats, Journal of Small Animal Practice, vol. 60, 2019 [DOI: 10.1111/jsap.12963][COBISS: 4728954]
G. Kosec; Implementation of strong form meshfree methods for solving PDEs : invited talk, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 23 October 2019, Split, Croatia, 2019 [COBISS: 32834087] ::
G. Kosec, J. Slak; Numerical analysis of surface stresses in fretting fatigue, CIVIL-COMP 2019 and CIVIL COMP OPTI 2019, The Sixteenth International Conference on Civil, Structual & Environmental Engineering Computing [and] the Fifth International Conference on Soft Computing & Optimisation in Civil, Structural & Environmental Engineering : 16-19 September 2019, Riva del Garda, Lake Garda, Italy, 2019 [COBISS: 32780583]
V. Djurica, K. Jevnikar, M. Maksić, G. Kosec; Laboratory measurements of thermal behavior of overhead power lines due to natural convection, Innovation in the Power System Industry : special issue of the 21st International Symposium of High Voltage Engineering (ISH) 2019, August 2019, Budapest, Hungary, Cigre Science & engineering, vol. 16, 2019 [COBISS: 32992807]
I. Tomašić, A. Rashkovska, R. Trobec, M. Linden; The implications of the lead theory on the patch ECG devices positioning and measurement, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, June 3-8, 2018, Prague, Czech Republic ; (Vol. 1), IFMBE proceedings, 2019 [DOI: 10.1007/978-981-10-9035-6_128][COBISS: 31842087]
G. Kosec; Mesusa : a coordinate free implementation of meshless methods, Tenth International Woskhop Partial Differential Equations, 2. 9. 2019 - 4. 9 .2019, Bonn Germany : book of abstracts, 2019 [COBISS: 32893223]

2018

D. Enova, R. Trobec, K. Mesarič, K. Slevec, B. Ambrožič, T. Enova; New HRV biofeedback technique and monitoring its effects in a psychotherapeutic group of coronary patients with SAVVY mini ECG devices installed, Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8.-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia, 2018 [COBISS: 31846183]
G. Kosec, J. Slak, J. Lapajne, A. Souvent, M. Maksić, V. Djurica; Ohlajanje vodnikov nadzemnih vodov pri horizontalni hitrosti vetra pod 0,6 m/s, 2018 [COBISS: 31223335]
B. Širaiy, R. Trobec; Telemetric ECG monitoring during physical activity in field tests, Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8.-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia, 2018 [COBISS: 31847975]
R. Trobec, M. Depolli; Calculation complexity of fretting fatigue simulations, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM 2018), September 13-18, Rhodes, Greece, 2018 [COBISS: 32110375]
G. Kosec, J. Slak, M. Depolli, R. Trobec; Dinamično termično ocenjevanje daljnovodnih vrvi : model in programska oprema : tehnična izboljšava, 2018 [COBISS: 31728423]
N. Bašić, J. Brank, T. Hočevar, P. Gabrijelčič, B. Kavšek, V. Kocijan, J. Kodre, M. Lasič, M. Leonardis, M. Martinec, P. Novak, J. Slak, M. Trampuš, M. Vuk, P. Zajec; Bilten, 2018 [COBISS: 293361408]
A. Hrovat, M. Vučnik, M. Mohorčič, K. Bregar, A. Rashkovska, M. Depolli, B. Ženko, M. Žnidaršič, B. Koroušić-Seljak; Specification, users needs and ethics : report, 2018 [COBISS: 31770407]
M. Jančič, J. Kocijan, B. Grašič; Identification of atmospheric variable using deep Gaussian processes, Proceedings of the 1st IFAC Workshop on Integrated Assessment Modelling for Environmental System, IAMES 2018, May 10-11, 2018, Brescia, Italy, IFAC papersOnline, vol. 51, 2018 [DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.06.197][COBISS: 31482919]
F. Pollari, I. Mitrovic, V. Avbelj, R. Trobec, J. Žibert, T. Fischlein, S. Pfeiffer, J. Kališnik; Investigation of actual incidence of arrhytmic disturbance after TAVI, Abstractsband, 2018 [COBISS: 5759660]
R. Trobec, B. Slivnik, P. Bulić, B. Robič; Introduction to parallel computing : from algorithms to programming on state-of-the-art platforms, 2018 [COBISS: 1537870275]
G. Kosec, J. Slak; Numerical simulation of natural convection from a heated cylinder, Proceedings of the International Conference on Computational Methods, ICCM2018, 6th - 10th August 2018, Rome, Italy, 2018 [COBISS: 31642919]
J. Slak, G. Kosec; Parallel coordinate free implementation of local meshless method, MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia, 2018 [COBISS: 31430951]
A. Rashkovska, R. Trobec, V. Avbelj, M. Veselko; Efficacy of cryotherapy for pain control after anterior cruciate ligament reconstruction, 2018 [COBISS: 31048999]
G. Kosec, J. Slak; Numerical simulation of overhead power line cooling in natural convection regime, ECT2018, 2018 [COBISS: 31832615]
R. Trobec, I. Tomašić, A. Rashkovska, M. Depolli, V. Avbelj; Body sensors and electrocardiography, 2018 [COBISS: 30759719] ::
J. Slak, G. Kosec; Generic implementation of meshless local strong form method, ECT2018, 2018 [COBISS: 31829799]
R. Trobec; ICT izlaz iz svetske zdravstvene krize, InfoTrend, 2018 [COBISS: 32013351]
M. Mohorčič; Practical usage of IJS VisEcg framework for processing ECG data, MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia, 2018 [COBISS: 31430695]
G. Kosec, J. Slak; RBR-FD based dynamic thermal rating of overhead power lines, AFM 18, WIT transactions on engineering sciences, 2018 [COBISS: 31829287]
J. Slak, G. Kosec; Refined RBF-FD solution of linear elasticity problem, 2018 3rd International Conference on Smart and Sustainable Technologies, SpliTech 2018, June 26-29, 2018, Split, Croatia, 2018 [COBISS: 31728167]
V. Avbelj, M. Brložnik; Heartbeat interval dynamics in response to acute stress in human : a case study of real fear of snake, 2018 41st International Conventionon Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), May 21-25, Opatija, Croatia : proceeding, MIPRO ..., 2018 [DOI: 10.23919/MIPRO.2018.8400056][COBISS: 32204583]
G. Kosec; A local numerical solution of a fluid-flow problem on an irregular domain, Advances in engineering software, vol. 120, 2018 [DOI: 10.1016/j.advengsoft.2016.05.010][COBISS: 29512743] ::
J. Slak; Problem dveh jajc, Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje, letn. 46, 2018 [COBISS: 18510937]
T. Cvetkovič, D. Čarman, V. Avbelj, J. Kališnik, M. Jan, J. Žibert; Neinvazivni monitoring pooperativne atrijske fibrilacije z novim EKG senzorjem za boljšo prepoznavo in napoved tveganja atrijske fibrilacije po srčnih operacijah = Noninvasive monitoring for postoperative atrial fibrillation with new ECG sensor for better detection and prediction of atrial fibrillation after heart surgery, Zbornik predavanj XLVIII. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, [Portorož], 16. in 17. november 2018, 2018 [COBISS: 5536875]
A. Vilhar, M. Depolli; Časovna sinhronizacija brezžičnih EKG senzorjev, Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8.-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia, 2018 [COBISS: 31848743]
A. Vilhar, M. Depolli; Improving the dynamics of off-line time synchronization in wireless sensor networks, MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia, 2018 [COBISS: 31637287]
B. Filipič, M. Depolli, J. Zupančič, J. Gmys, M. Gobert, N. Melab, D. Tuyttens; ECG simulator tuning : a parallel multiobjective optimization approach, Proceedings OLA' 2018, 2018 [COBISS: 31285031]
A. Vilhar, M. Depolli; Time synchronization problem in a multiple wireless ECG sensor measurement, WONS 2018, 2018 [COBISS: 31389479]
A. Rashkovska, V. Avbelj; Three-year experience with a wireless ECG sensor, MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia, 2018 [COBISS: 32042535]
I. Tomašić, N. Tomašić, R. Trobec, M. Krpan, T. Kelava; Continuous remote monitoring of COPD patients-justification and explanation of the requirements and a survey of the available technologies, Medical & biological engineering & computing : journal of the International Federation for Medical & Biological Engineering, vol. 56, 2018 [DOI: 10.1007/s11517-018-1798-z][COBISS: 31258151]
D. Čarman, T. Cvetkovič, V. Avbelj, J. Kališnik, J. Žibert; Študija o pooperativni atrijski fibrilaciji, Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8.-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia, 2018 [COBISS: 5527403]
S. Vodička, V. Avbelj; Elektrokardiografski senzor : uporaba med družinskimi zdravniki, Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8.-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia, 2018 [COBISS: 31846951]
U. Kuhar, A. Švigelj, G. Kosec; Three-phase state estimation in power distribution systems : doctoral dissertation = Trifazni ocenjevalnik stanja v distribucijskih energetskih sistemih : doktorska disertacija, 2018 [COBISS: 297650176]
J. Kosmač, G. Kosec, B. Vertačnik, N. Zima; Resilience improvement attempts after severe icing storm, Energy transition and innovations in electricity sector, 2018 [COBISS: 31632423]
J. Slak; Priprave na srednješolske računalniške olimpijade, Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje, letn. 46, 2018 [COBISS: 18540889]

2017

M. Depolli, B. Filipič; The ECG simulator tuning problem : University Lille 1, 10th February 2017, Lille, France, 2017 [COBISS: 30435623]
J. Slak, G. Mejak, G. Kosec; Reševanje linearnih elastostatičnih problemov z brezmrežnimi metodami : magistrsko delo, 2017 [COBISS: 18122329] ::
M. Kolman, G. Kosec; A massively-parallel multicore acceleration of a point contact solid mechanics simulation, Proceedings of the Fifth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, PARENG 2017, 30-31 May 2017, Pécs, Hungary, 2017 [COBISS: 30529831]
V. Djurica, G. Kosec, M. Maksić; Dynamic thermal rating of power lines - improved model and measurements in rainy conditions, Conference proceedings, 2017 [COBISS: 39216389]
A. Rashkovska, V. Avbelj; Abdominal fetal ECG measured with differential ECG Sensor, MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia, 2017 [COBISS: 30758951]
M. Brložnik, V. Avbelj; A case report of long-term wireless electrocardiographic monitoring in a dog with dilated cardiomyopathy, MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia, 2017 [COBISS: 30759207]
R. Trobec, J. Ugovšek; Impact of interconnection network topology on parallel performance : a survey, Book of abstracts, 2017 [COBISS: 30800167]
A. Krvavica, Š. Likar, A. Domanjko-Petrič, V. Avbelj; Aplikacija brezžičnega elektrokardiograma pri hospitaliziranih pacientih = Aplication of wireless electrocardiogram in hospitalised patients, 2017 [COBISS: 4405882]
G. Kosec, M. Maksić, V. Djurica; Dynamic thermal rating of power lines : model and measurements in rainy conditions, International journal of electrical power & energy systems, vol. 91, 2017 [DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.04.001][COBISS: 30421287] ::
V. Djurica, G. Kosec, M. Maksić; Dynamic thermal rating of power lines - improved model and measurements in rainy conditions, Book of abstracts : ISH 2017, 2017 [COBISS: 39217413]
S. Šprager, R. Trobec, M. Jurič; Feasibility of biometric authentication using wearable ECG body sensor based on higher-order statistics, MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia, MIPRO ..., 2017 [COBISS: 1537433283]
R. Trobec, B. Stamatović; Analysis and classification of flow-carrying backbones in two-dimensional lattices, Advances in engineering software, vol. 103, 2017 [DOI: 10.1016/j.advengsoft.2015.11.002][COBISS: 29117223]
M. Depolli, R. Trobec, G. Kosec, K. Pereira, M. Wahab, S. Tomar, P. Bordas; Parallel performance of abaqus software for simulation of fretting fatigue, Proceedings of the Fifth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, PARENG 2017, 30-31 May 2017, Pécs, Hungary, 2017 [COBISS: 30529575]
G. Kosec; Stability analysis of a meshless method in irregular nodal distributions for flow problems, International journal of computational methods and experimental measurements, vol. 5, 2017 [DOI: 10.2495/CMEM-V5-N3-329-336][COBISS: 30069543]
M. Depolli, G. Kosec; Assessment of differential evolution for multi-objective optimization in a natural convection problem solved by a local meshless method, Engineering optimization, vol. 49, 2017 [DOI: 10.1080/0305215X.2016.1197686][COBISS: 29639719] ::
P. Mishra, S. Nath, G. Kosec, M. Sen; An improved radial basis-pseudospectral method with hybrid Gaussian-cubic kernels, Engineering analysis with boundary elements, vol. 80, 2017 [DOI: 10.1016/j.enganabound.2017.03.009][COBISS: 30476583]
M. Depolli, G. Kosec, R. Trobec; Parallel evolutionary optimization of natural convection problem, 2017 [COBISS: 30924071]
D. Pavliha, N. Planinc, M. Depolli, A. Smokvina; Prototipi aplikacij za prenos mobilnih EKG meritev od uporabnika senzorja do zdravnika, Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9.-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia], 2017 [COBISS: 30882087]
A. Vilhar, M. Depolli; Synchronization of time in wireles ECG measurement, MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia, 2017 [COBISS: 30528551]
M. Kapus-Kolar; A generalization of a popular fault-coverage-preserving test set transformation, Journal of universal computer science, vol. 23, 2017 [DOI: 10.3217/jucs-023-06-0560][COBISS: 30756903] ::
M. Ceci, R. Corizzo, F. Fumarola, D. Malerba, A. Rashkovska; Predictive modeling of PV energy production : how to set up the learning task for a better prediction?, IEEE transactions on industrial informatics, vol. 13, 2017 [DOI: 10.1109/TII.2016.2604758][COBISS: 29728807] ::
R. Trobec, V. Avbelj, U. Stanič, M. Depolli, A. Rashkovska, I. Tomašić, T. Krištofelc, K. Bregar, G. Kosec; System for mobile monitoring of vital functions and environmental context : [presented at Biosensots 2016, 25-27 May 2016, Gothenburg, Sweden], Procedia technology, vol. 27, 2017 [DOI: 10.1016/j.protcy.2017.04.068][COBISS: 31188519]
J. Kališnik, V. Avbelj, J. Vratanar, G. Santarpino, J. Žibert, T. Fischlein; Novel postoperative atrial fibrillation risk prediction from preoperative high-resolution ECG-based assessment of nonlinear heart rate dynamics, 46th Annual Meeting of the German Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery (DGTHG) Leipzig, 11. - 14.02.2017 : abstracts, The Thoracic and cardiovascular surgeon, 2017 [DOI: 10.1055/s-0037-1598914][COBISS: 5319787]
M. Mohorčič, M. Depolli; Bio-medical analysis framework, MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia, 2017 [COBISS: 30555175]
U. Kuhar, G. Kosec, A. Švigelj; Measurement noise propagation in distribution-system state estimation, MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia, 2017 [COBISS: 30521895]

2016

M. Mohorčič, M. Depolli; Heart rate analysis with NevroEkg, Mipro proceedings, 2016 [COBISS: 29573159]
K. Pereira, S. Bordas, S. Tomar, R. Trobec, M. Depolli, G. Kosec, M. Wahab; On the convergence of stresses in fretting fatigue, Materials, vol. 9, 2016 [DOI: 10.3390/ma9080639][COBISS: 29649703] ::
M. Gams, Z. Pirtošek, R. Trobec; Predgovor, Delavnica Elektronsko in mobilno zdravje : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 10.-11. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija], 2016 [COBISS: 29881639]
G. Kosec, A. Rashkovska, R. Trobec, J. Kosmač; Dynamic Thermal Rating of overhead power lines in icing conditions (DTRi) : 4th Workshop on Transfer to Industry and Start-Ups (TISU) HIPEAC Conference organised by the TETRACOM FP/7 project, January 20, 2016 Prague, 2016 [COBISS: 29383975]
A. Rashkovska, R. Trobec; CE certification of wearable multifunctional body sensor : 4th Workshop on Transfer to Industry and Start-Ups (TISU) HIPEAC Conference, TISU Workshop, January 19, 2016 Prague, 2016 [COBISS: 29384231]
M. Ličar, G. Skačej, G. Kosec; Model zaledenitve daljnovodnih vrvi : diplomsko delo, 2016 [COBISS: 2972772]
V. Švigelj, M. Šinkovec, V. Avbelj, R. Trobec, L. Gaspar, D. Petrovič, P. Kruzliak; Cardiovagal and adrenergic function tests in unilateral carotid artery stenosis patients - a Valsalva manoeuvre tool to show an autonomic dysfunction?, Wiener Klinische Wochenschrift, vol. 128, 2016 [DOI: 10.1007/s00508-016-0980-2][COBISS: 29369895]
M. Gams, R. Trobec, Z. Pirtošek; Struktura EMZ EkoSMART, 2016 [COBISS: 30246695]
P. Lavrič, M. Depolli; Robust beat detection on noisy differential ECG, Mipro proceedings, 2016 [COBISS: 29572903]
Š. Likar, A. Krvavica, M. Brložnik, V. Avbelj, A. Domanjko-Petrič; Primerjava brezžičnega in standardnega elektrokardiograma pri psih = Comparison of wireless electrocardiographic monitoring and standard ECG in dogs, 6. Slovenski veterinarski kongres 2016 : Portorož, 2. -3. December 2016, Slovenian veterinary research = Slovenski veterinarski zbornik : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana, 2016 [COBISS: 4221050]
M. Depolli, J. Konc, S. Szabó, B. Zavalnij; Usage of hereditary colorings of product graphs in clique search programs, Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS 2016) : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 12.-13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija], 2016 [COBISS: 29895975]
H. Chamati, R. Trobec, J. Pavlič; Peculiarities in the study of preformed DSPC lipid vesicles by coarse grain molecular dynamics, 2016 [COBISS: 29411111]
B. Stamatović, R. Trobec; Cellular automata labeling of connected components in n-dimensional binary lattices, The journal of supercomputing, vol. 72, 2016 [DOI: 10.1007/s11227-016-1761-4][COBISS: 29514791]
Z. Pirtošek, M. Gams, R. Trobec, P. Kokol, M. Bajec; Bela knjiga EMZ EkoSMART, 2016 [COBISS: 288572160]
D. Petcu, R. Trobec, M. Depolli; On processing extreme data, Scalable Computing. Practice and Experience, vol. 16, 2016 [DOI: 10.12694/scpe.v16i4.1134][COBISS: 29319975]
M. Kapus-Kolar; Finer reversibility control for E-LOTOS, 2016 [COBISS: 29869351]
M. Kapus-Kolar; Three generalizations and a better implementation of the State Counting method for the construction of complete test suites for FSM implementations, 2016 [COBISS: 29206055]
M. Maksić, G. Kosec, V. Djurica, A. Souvent, R. Trobec; Dynamic thermal rating of power lines in raining conditions - model and measurements, Paving the way for grid modernization, 2016 [COBISS: 38775045]
R. Trobec; Mechanics of cantilever beam : implementation and comparison of FEM and MLPG approach, AIP conference proceedings, vol. 1738, 2016 [DOI: 10.1063/1.4952344][COBISS: 29647911]
A. Rashkovska, D. Kocev, R. Trobec; Clustering of heartbeats from ecg recordings obtained with wireless body sensors, Mipro proceedings, 2016 [COBISS: 29538855]
R. Trobec, M. Depolli, G. Kosec, S. Bordas, S. Tomar, K. Pereira, M. Wahab; Parallelization approaches for fretting fatigue simulation : [presented at 5th International Conference on Fracture Fatigue and Wear, FFW 2016, 24-26 August 2016, Kitakyushu, Japan], 5th International Conference on Fracture Fatigue an d Wear, FFW 2016, Kitakyushu, Japan, 24-26 August 2016, International journal of fracture fatique and wear, 2016 [COBISS: 31224615]
R. Trobec, R. Vasiljević, M. Tomašević, V. Milutinović, R. Beivide, M. Valero; Interconnection networks in petascale computer systems : a survey, ACM computing surveys, vol. 49, 2016 [DOI: 10.1145/2983387][COBISS: 29774119]
M. Depolli, J. Kališnik, T. Korošec, T. Poplas-Susič, U. Stanič, A. Semeja; PCARD platform for mHealth monitoring, Informatica : an international journal of computing and informatics, vol. 40, 2016 [COBISS: 29438247]
J. Kališnik, V. Avbelj, J. Vratanar, T. Tumpaj, J. Žibert; Reliable prediction pf postoperative atrial fibrilation from high-resolution ECG-based assessment of cardiac autonomic derangement and altered heart rhytm dinamics, Program book, 2016 [COBISS: 5759148]
G. Kosec; Convergence analysis of WLS based solution of Navier Stokes equation, AIP conference proceedings, vol. 1738, 2016 [DOI: 10.1063/1.4952337][COBISS: 29607463]
G. Kosec, M. Kolman, J. Slak; Utils documentation, 2016 [COBISS: 29436967]
G. Kosec, J. Slak, M. Kolman; Programski paket DTRi, 2016 [COBISS: 29617191]
A. Krvavica, Š. Likar, M. Brložnik, A. Domanjko-Petrič, V. Avbelj; Comparison of wireless electrocardiographic monitoring and standard ECG in dogs, Mipro proceedings, 2016 [COBISS: 29573415]
A. Rashkovska, V. Avbelj, R. Trobec; Wireless body sensor data analytics : challenges and approaches, Delavnica Elektronsko in mobilno zdravje : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 10.-11. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija], 2016 [COBISS: 29883943]
G. Kosec, M. Kolman, J. Slak; Dinamično ocenjevanje toplotnih razmer daljnovodnih vrvi v pogojih žledenja, 2016 [COBISS: 29618983]
M. Kolman, G. Kosec; Correlation between attenuation of 20 GHz satellite communication link and liquid water content in the atmosphere, Mipro proceedings, 2016 [COBISS: 29535783]
J. Kosmač, G. Kosec; De-icing by operational countermeasures, Digests, 2016 [COBISS: 29592871]
R. Trobec, A. Rashkovska; Wireless, wearable and user-friendly ECG sensors, HIPEAC info, 2016 [COBISS: 29430567]
G. Kosec, R. Trobec, M. Depolli, V. Avbelj, T. Krištofelc, A. Souvent, M. Maksić, V. Djurica, A. Poredoš, J. Merše, N. Pristov, J. Cedilnik, M. Dolinar, G. Vertačnik; Analiza preprečevanja nastajanja žleda z obratovalnimi ukrepi, 2016 [COBISS: 29391655]
J. Slak, G. Kosec; Detection of heart rate variability from a wearable differential ECG device, Mipro proceedings, 2016 [COBISS: 29536039]
J. Kališnik, V. Avbelj, J. Vratanar, T. Tumpaj, J. Žibert; Reliable prediction of postoperative atrial fibrilation from high-resolution electrocardiography-based assessment of cardiac autonomic derangement and altered heart rhythm dynamics, Innovations, vol. 11, 2016 [COBISS: 5050475]
M. Kapus-Kolar; An improved state-counting-based construction of complete test suites for FSM implementations, Elektrotehniški vestnik, letn. 83, 2016 [COBISS: 29659687] ::
R. Trobec, A. Rashkovska, V. Avbelj, M. Depolli, T. Krištofelc, K. Bregar, B. Simončič; Wearable Multifunctional Body Sensor (MedSens) : 4th Workshop on Transfer to Industry and Start-Ups (TISU) HIPEAC Conference organised by the TETRACOM FP/7 project, January 20, 2016 Prague, 2016 [COBISS: 29383719]

2015

R. Trobec, V. Avbelj, U. Stanič, M. Depolli, A. Rashkovska, I. Tomašić, T. Krištofelc, K. Bregar, G. Kosec; Sistem za mobilno spremljanje vitalnih fizioloških parametrov in konteksta okolja, 2015 [COBISS: 29048359]
V. Djurica, K. Jevnikar, M. Maksić, G. Kosec; Preskusni poligon za oceno negotovosti DTR algoritmov = Methodology for comparing exposure of electric distribution grid to lightning, Dvanajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Portorož, 25.-27. maj 2015, 2015 [COBISS: 37986053]
J. Slak, A. Bauer; Induktivni in koinduktivni podatkovni tipi : delo diplomskega seminarja, 2015 [COBISS: 17692505]
G. Kosec; A parallel solution procedure for solving partial differential equations, Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, 24-27 March 2015, Dubrovnik, Croatia, 2015 [COBISS: 28465447]
A. Rashkovska, D. Kocev, R. Trobec; Non-invasive real-time prediction of inner knee temperatures during therapeutic cooling, Computer methods and programs in biomedicine, vol. 122, 2015 [DOI: 10.1016/j.cmpb.2015.07.004][COBISS: 28857127] ::
G. Kosec, R. Trobec; Simulation of semiconductor devices with a local numerical approach, Engineering analysis with boundary elements, 2015 [DOI: 10.1016/j.enganabound.2014.07.013][COBISS: 27912487] ::
D. Davidović, M. Depolli, T. Lipić, K. Skala, R. Trobec; Energy efficiency of parallel multicore programs, Scalable Computing. Practice and Experience, vol. 16, 2015 [DOI: 10.12694/scpe.v16i4.1132][COBISS: 29236775]
V. Avbelj; Extranodal pacemaker activity during sleep : a case study of wireless ECG sensor data, MIPRO 2015 : proceedings, MIPRO ..., 2015 [COBISS: 28744487]
M. Brložnik, V. Avbelj; Wireless electrocardiographic monitoring in veterinary medicine, MIPRO 2015 : proceedings, MIPRO ..., 2015 [COBISS: 28752423]
L. Ailo Bongo, R. Trobec; Applications for ultrascale computing, Supercomputing frontiers and innovations, vol. 2015, 2015 [DOI: 10.14529/jsfi150102][COBISS: 28784935]
A. Rashkovska, J. Novljan, M. Smolnikar, M. Mohorčič, C. Fortuna; Online short-term forecasting of photovoltaic energy production, The Sixth Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT2015) , February 17-20, 2015, Washington, USA, 2015 [COBISS: 28737063]
M. Ceci, R. Corizzo, F. Fumarola, M. Ianni, D. Malerba, G. Maria, E. Masciari, M. Oliverio, A. Rashkovska; VIPOC project research summary, Proceedings : Proceedings, 2015 [COBISS: 28859431]
G. Kosec; Parallel solution of multiphase transport problem, WIT transactions on modelling and simulation, vol. 61, 2015 [DOI: 10.2495/BEM380121][COBISS: 29105959]
M. Ceci, R. Corizzo, F. Fumarola, M. Ianni, D. Malerba, G. Maria, E. Masciari, M. Oliverio, A. Rashkovska; Big data techniques for supporting accurate predictions of energy production from renewable sources, IDEASʼ15 : Proceedings, 2015 [COBISS: 28859943]
G. Kosec; Robust numerical solution for flow problems : [presented at International Scholarly and Scientific Research & Innovation, October 26-27, 2015, Barcelona, Spain], World academy of science, engineering and technology, 2015 [COBISS: 28992807]
M. Ceci, D. Malerba, G. Manco, E. Masciari, A. Rashkovska; Big data techniques for supporting prediction of renewable energy production : testbed deployment case study, EMENDER 2015 - energy managemENT Data ElaboRation, 2015 [COBISS: 29376039]
R. Trobec; HIPEAC workshop in Ljubljana, HIPEAC info, 2015 [COBISS: 28230695]
A. Hrovat, A. Vilhar, M. Depolli, I. Ozimek, T. Javornik; Radijsko načrtovanje brezžičnih mobilnih omrežij v izrednih razmerah, Elektrotehniški vestnik, letn. 82, 2015 [COBISS: 28833319]
R. Trobec, G. Kosec; Parallel scientific computing : theory, algorithms, and applications of mesh based and meshless methods, 2015 [COBISS: 28468007]
M. Kapus-Kolar; Incremental construction of complete test suites for finite state machine implementations : principles behind the current methods and beyond, 2015 [COBISS: 28548647]
I. Tomašić, R. Trobec, A. Rashkovska, M. Linden; Impact of electrode misplacement on the accuracy of 12-lead ECG synthesized from differential leads, MIPRO 2015 : proceedings, MIPRO ..., 2015 [COBISS: 28613415]
B. Stamanović, R. Trobec; Identification of backbones in a two-dimensional percolation site, Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, 24-27 March 2015, Dubrovnik, Croatia, 2015 [COBISS: 28613927]
A. Rashkovska, R. Trobec, M. Mohorčič; Coexistence of wireless systems for remote monitoring of vital functions in the unlicensed ISM band, Proceedings, 2015 [COBISS: 28310567]
M. Gams, R. Trobec, Z. Pirtošek; EM-zdravje, SPS delavnica EM-zdravje : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 9. in 12. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia], 2015 [COBISS: 28962855]
V. Švigelj, M. Šinkovec, V. Avbelj, R. Trobec; Can we predict complications after elective carotid artery angioplasty and stenting with a simple Valsalva test?, Signa vitae : specialized medical journal, vol. 10, 2015 [COBISS: 28649511] ::
I. Tomašić, V. Avbelj, R. Trobec; Smart wireless sensor for physiological monitoring, pHealth 2015 : proceedings of the 12th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, 2-4 June 2015, Vasteras, Sweden, 2015 [COBISS: 28864295]
J. Kališnik, T. Poplas-Susič, A. Semeja, T. Korošec, R. Trobec, V. Avbelj, M. Depolli, U. Stanič; Mobile health monitoring pilot systems, SPS delavnica EM-zdravje : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 9. in 12. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia], 2015 [COBISS: 28964135]
D. Šekuljica, A. Vilhar, M. Depolli, A. Hrovat, I. Ozimek, T. Javornik; Mobile networks optimization using open-source GRASS-RaPlaT tool and evolutionary algorithm, EuCAP 2015, 2015 [COBISS: 28521767]
V. Švigelj, M. Šinkovec, R. Trobec; Občutljivost arterijskega baroreceptorskega refleksa pred in po vstavitvi kovinske opornice v področje sinusa notranje karotidne arterije : [doktorska disertacija], 2015 [COBISS: 281908480]
J. Ugovšek, R. Trobec; Izgradnja vzporednega računalnika s prilagodljivo topologijo omrežja : diplomsko delo univerzitetnega študija, 2015 [COBISS: 11017556]
T. Buh, R. Trobec; Učinkovite izvedbe omrežnih naprav na večjedrnih računalniških platformah : doktorska disertacija, 2015 [COBISS: 10951508]
M. Gams, Z. Pirtošek, R. Trobec; SPS delavnica EM-zdravje : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 9. in 12. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek G = SPS EM-health workshop : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society - IS 2015, October 9th and 12h, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume G, 2015 [COBISS: 2059625]
D. Baškovč, A. Kutnar, Z. Marinšek, V. Stankovski, R. Trobec; Proceedings of the International Conference on Cloud-Assisted Services, 2015 [COBISS: 281993728]
J. Kališnik, E. Hrovat, A. Hrastovec, V. Avbelj, J. Žibert, B. Geršak; Severe cardiac autonomic derangement and altered ventricular repolarization pave the way to postoperative atrial fibrillation, Innovations, vol. 10, 2015 [DOI: 10.1097/IMI.0000000000000203][COBISS: 5030251]
J. Kšela, V. Avbelj, J. Kališnik; Multifractality in heartbeat dynamics in patients undergoing beating-heart myocardial revascularization, Computers in Biology and Medicine, vol. 60, 2015 [DOI: 10.1016/j.compbiomed.2015.02.012][COBISS: 28517415]
V. Švigelj, M. Šinkovec, V. Avbelj, R. Trobec; Simple cardiovagal and adrenergic function tests in carotid artery stenosis patients as a potential tool for determining a transient autonomic dysfunction, Clinical autonomic research, vol. 25, 2015 [DOI: 10.1007/s10286-015-0316-8][COBISS: 28866855]
M. Depolli, R. Trobec; Cloud framework for mHealth stream data storage and analysis, Proceedings of the International Conference on Cloud-Assisted Services, 2015 [COBISS: 29102887]

2014

V. Avbelj; Morphological changes of pressure pulses in oscillometric non-invasive blood pressure measurements, MIPRO 2014 : proceedings, 2014 [COBISS: 27759655]
M. Depolli; Hybrid MPI-OpenMP parallel optimization for thermo-fluid problems, MIPRO 2014 : proceedings, 2014 [COBISS: 27760167]
G. Kosec; Local meshless numerical method for solving transport problems : invited talk, 2014 [COBISS: 28019495]
B. Stamatović, R. Trobec; Data parallel algorithm in finding 2-D site percolation backbones, Proceedings of the First International Workshop on Sustainable Ultrascale Computing Systems, NESUS 2014 COST action IC1035, August 27-28, 2014, Porto, Portugal, 2014 [COBISS: 28465703]
A. Rashkovska, R. Trobec; Postopek in naprava za neinvazivno vodenje notranjih temperaturnih spremenljivk v realnem času med terapijo z ohlajanjem ali ogrevanjem : patent SI 24357, 2014-11-13, 2014 [COBISS: 26728999]
R. Trobec; Postopek in naprava za izvedbo besedilnega kontekstnega okna : patent SI 24263, 2014 [COBISS: 26599975]
E. Županič, I. Živanovič, J. Kališnik, V. Avbelj, M. Lainščak; The effect of 4-week rehabilitation on heart rate variability and QTc interval in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Journal of chronic obstructive pulmonary disease : COPD, vol. 11, 2014 [DOI: 10.3109/15412555.2014.898046][COBISS: 27775527]
D. Miljković, M. Depolli, T. Stare, I. Mozetič, M. Petek, K. Gruden, N. Lavrač; Plant defence model revisions through iterative minimisation of constraint violations, International journal of computational biology and drug design, vol. 7, 2014 [DOI: 10.1504/IJCBDD.2014.058588][COBISS: 27540775]
A. Rashkovska, R. Trobec, V. Avbelj, M. Veselko; Knee temperatures measured in vivo after arthroscopic ACL reconstruction followed by cryotherapy with gel-packs or computer controlled heat extraction, Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, vol. 22, 2014 [DOI: 10.1007/s00167-013-2605-x][COBISS: 26914599] ::
R. Trobec, V. Avbelj, A. Rashkovska; Multi-functionality of wireless body sensors, The IPSI BgD transactions on internet research, vol. 10, 2014 [COBISS: 27718951]
R. Trobec, B. Ferlič; Slovenska inovacija : telefonski stik s srcem, Delo, letn. 56, 2014 [COBISS: 28066087]
H. Gjoreski, A. Rashkovska, S. Kozina, M. Luštrek, M. Gams; Telehealth using ECG sensor and accelerometer, MIPRO 2014 : proceedings, 2014 [COBISS: 27759911]
V. Stankovski, R. Trobec; Editorial to the Special Section on the Cloud-Assistred Services, Elektrotehniški vestnik, vol. 81, 2014 [COBISS: 6651233]
B. Stamanović, G. Kosec, R. Trobec, X. Xuan, S. Stamanović; Cellular automata supporting n-connectivity, Mathematical problems in engineering, vol. 2014, 2014 [DOI: 10.1155/2014/765798][COBISS: 28136487]
G. Kosec, M. Depolli, A. Rashkovska, R. Trobec; Super linear speedup in a local parallel meshless solution of thermo-fluid problem, Computers & Structures, vol. 133, 2014 [DOI: 10.1016/j.compstruc.2013.11.016][COBISS: 27339815] ::
T. Buh, R. Trobec, A. Ciglič; Adaptive network-traffic balancing on multi-core software networking devices, Computer networks : the international journal of computer and telecommunications networking, vol. 69, 2014 [DOI: 10.1016/j.comnet.2014.04.015][COBISS: 27699495]
G. Kosec, B. Šarler; Simulation of macrosegregation with mesosegregates in binary metallic casts by a meshless method, Engineering analysis with boundary elements, 2014 [DOI: 10.1016/j.enganabound.2014.01.016][COBISS: 3218939] ::
G. Kosec, B. Šarler; A meshless approach to modelling of solidification : macro- and mesosegregation issues, ThermaComp2014, 2014 [COBISS: 3380475]
M. Depolli, G. Kosec, R. Trobec; Efficient numerical solution of 2D diffusion equation on multicore computers, 2014 [COBISS: 27723047]
G. Kosec; Optimization of meshless based simulation for coupled transport phenomena, Programme, 2014 [COBISS: 27778343]
G. Kosec; Meshless solution of incompressible flows in complex domains, ECT2014, 2014 [COBISS: 27911975]
E. Županič, I. Živanovič, J. Kališnik, V. Avbelj, M. Lainščak; The effect of 4-week rehabilitation on heart rate variability and QTc interval in patients with chronic obstructive pulmonary disease, European respiratory journal, vol. 44, 2014 [COBISS: 723107]
A. Rashkovska; Online short-term forecasting of photovoltaic energy production : Università degli studi, Aldo Moro, Dipartimento di Informatica, 14 November 2014, Bari, Italy, 2014 [COBISS: 29462567]
A. Rashkovska; Real-time control of hidden system variables with application in therapeutic knee cooling : Università degli studi, Aldo Moro, Dipartimento di Informatica, 14 November 2014, Bari, Italy, 2014 [COBISS: 29462311]
J. Kšela, V. Avbelj, J. Kališnik; The impact of beating-heart myocardial revascularization on multifractal properties of heartbeat dynamics, International journal of cardiology, vol. 177, 2014 [DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.08.083][COBISS: 27921447]
A. Rashkovska, R. Trobec; Liveracing HTC, machine learning and control theory to design embedded system for smart thermal therapy, HIPEAC info, 2014 [COBISS: 27696167]
I. Tomašić, R. Trobec; Electrocardiographic systems with reduced numbers of leads - synthesis of the 12-lead ECG, IEEE reviews in biomedical engineering, vol. 7, 2014 [DOI: 10.1109/RBME.2013.2264282][COBISS: 26914343] ::
M. Kapus-Kolar; On the global optimization of checking sequences for finite state machine implementations, Microprocessors and microsystems, vol. 38, 2014 [DOI: 10.1016/j.micpro.2014.01.007][COBISS: 27468327] ::
R. Trobec, V. Avbelj; A method for time-domain analysis of respiratory sinus arrhythmia, MIPRO 2014 : proceedings, 2014 [COBISS: 27759399]
J. Činkelj, M. Šterk, A. Bekan, M. Mohorčič, C. Fortuna; Design trade-offs for the wireless management networks of constrained device testbeds, Proceedings, 2014 [COBISS: 28225575]

2013

D. Miljković, M. Depolli, M. Petek, T. Stare, K. Gruden, I. Mozetič, N. Lavrač; Iterative modifications of the plant defence model based on the constrant-driven paramente optimisation, Book of abstracts, 2013 [COBISS: 26817319]
R. Trobec; Topics from parallel computer science : invited talk, 2013 [COBISS: 27261735]
V. Avbelj, R. Trobec; A closer look at electrocardiographic P waves before and during spontaneous cardioinhibitory syncope : letter to the editor, International journal of cardiology, vol. 166, 2013 [DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.01.063][COBISS: 26534183] ::
K. Bregar, R. Trobec; Osebni mobilni sistem za brezžični prenos EKG signala v telemedicini : diplomsko delo univerzitetnega študija, 2013 [COBISS: 9760340]
M. Kapus-Kolar; On the use of status messages in checking sequences for the distributed test architecture, Elektrotehniški vestnik, letn. 80, 2013 [COBISS: 27341351] ::
A. Rashkovska, R. Trobec; Real-time control of hidden system variables with application in therapeutic knee cooling : doctoral dissertation = Vodenje skritih sistemskih spremenljivk v realnem času z uporabo v terapevtskem hlajenju kolena : doktorska disertacija, 2013 [COBISS: 270577664]
I. Tomašić, R. Magjarević, R. Trobec; Personalized synthesis of the 12-lead ECG from bipolar leads : doctoral thesis = Personalizirana sinteza 12-kanalnog EKG-a iz bipolarnog odvoda : doktorski rad, 2013 [COBISS: 27284775]
M. Depolli, G. Kosec, J. Ugovšek, V. Malačič; Parallelization of NAPOM implementation, MIPRO 2013 : Mipro proceedings, 2013 [COBISS: 26756903] ::
M. Kapus-Kolar; Error-preserving local transformations on communication protocols, Software testing, verification & reliability, vol. 23, 2013 [DOI: 10.1002/stvr.449][COBISS: 24405543] ::
M. Cankar, M. Artač, M. Šterk, U. Lotrič, B. Slivnik; Co-allocation with collective requests in grid systems, Journal of universal computer science, vol. 19, 2013 [COBISS: 9797972]
M. Flynn, O. Mencer, V. Milutinović, G. Rakočević, P. Stenstrom, R. Trobec, M. Valero; Moving from petaflops to petadata, Communications of the ACM : a monthly publication of the Association for Computing Maschinery, vol. 56, 2013 [DOI: 10.1145/2447976.2447989][COBISS: 26715687] ::
A. Rashkovska, V. Avbelj; Signal processing methods for ST variability assessment in ECG, MIPRO 2013 : Mipro proceedings, 2013 [COBISS: 26757159]
K. Bregar, V. Avbelj; Multi-functional wireless body sensor analysis of autonomy, MIPRO 2013 : Mipro proceedings, 2013 [COBISS: 26758183]
G. Kosec, B. Šarler; Solution of a low Prandtl number natural convection benchmark by a local meshless method, International journal of numerical methods for heat & fluid flow, vol. 23, 2013 [COBISS: 2599419] ::
M. Kuder, M. Šterk, B. Žalik; Point-based rendering optimization with textured meshes for fast LiDAR visualization, Computers & Geosciences, vol. 59, 2013 [DOI: 10.1016/j.cageo.2013.05.012][COBISS: 26898727]
I. Tomašić, A. Rashkovska, M. Depolli; Using hadoop MapReduce in a multicluster environment, MIPRO 2013 : Mipro proceedings, 2013 [COBISS: 26758439]
M. Kapus-Kolar; New insights on the construction of checking sequences for finite state machine implementations, 2013 [COBISS: 26962215]
G. Kosec; Topics from numeraical analysis : invited talk, 2013 [COBISS: 27261991]
I. Tomašić, S. Frljak, R. Trobec; Estimating the universal positions of wireless body electrodes for measuring cardiac electrical activity, IEEE transactions on bio-medical engineering, vol. 60, 2013 [DOI: 10.1109/TBME.2013.2276291][COBISS: 26915367] ::
I. Tomašić, A. Rashkovska, M. Depolli, R. Trobec; A comparison of hadoop tools for analyzing tabular data, Informatica : an international journal of computing and informatics, vol. 37, 2013 [COBISS: 26914855] ::
M. Depolli, J. Konc, K. Rozman, R. Trobec, D. Janežič; Exact parallel maximum clique algorithm for general and protein graphs, Journal of chemical information and modeling, vol. 53, 2013 [DOI: 10.1021/ci4002525][COBISS: 5297690] ::
G. Kosec, R. Trobec; Parallel meshless simulation of a P-N junction, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, 3-6 September 2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 2013 [COBISS: 27035431]
R. Trobec, I. Belehar, J. Polajnar, M. Veselko; Ski injury triggers of tibial plateau compression fracture, MIPRO 2013 : Mipro proceedings, 2013 [COBISS: 26757415]
G. Kosec, P. Zinterhof; Local strong form meshless method on multiple Graphics Processing Units, Computer modeling in engineering & sciences, vol. 91, 2013 [COBISS: 26785063] ::
J. Kališnik, A. Hrastovec, V. Avbelj, B. Geršak; Altered electrophysiological properties and deranged cardiac autonomic modulation predispose patients to atrial fibrillation after arrested heart operations, Journal of cardiothoracic surgery, 2013 [DOI: 10.1186/1749-8090-8-S1-O62][COBISS: 1126060]
J. Kšela, J. Kališnik, V. Avbelj, B. Geršak; Multifractality of the heartbeat dynamics after beating heart myocardial revascularization, Journal of cardiothoracic surgery, 2013 [DOI: 10.1186/1749-8090-8-S1-O109][COBISS: 1126316]
M. Depolli, R. Trobec, B. Filipič; Asynchronous master-slave parallelization of differential evolution for multiobjective optimization, Evolutionary computation, vol. 21, 2013 [DOI: 10.1162/EVCO_a_00076][COBISS: 25824807] ::
R. Trobec, M. Depolli, K. Skala, T. Lipić; Energy efficiency in large-scale distributed computing systems, MIPRO 2013 : Mipro proceedings, 2013 [COBISS: 26757671]
I. Tomašić, R. Trobec, R. Magjarević; Principal component analysis of differential electrocardiographic leads - leads a Contribution to the synthesis of ECGs, The International Conference on Health Informatics : Ichi 2013, Vilamoura, Portugal on 7-9 November, 2013, 2013 [COBISS: 27249447]

2012

M. Depolli, J. Ugovšek, R. Trobec, G. Kosec; Analiza in optimizacija implementacije modela NAPOM za Morsko biološko postajo, 2012 [COBISS: 26332967]
G. Kosec, B. Šarler; Meshless method for solidification problems : from pure substances to multicomponent alloys, Book of abstracts, 2012 [COBISS: 2535419]
J. Konc, M. Depolli, R. Trobec, K. Rozman, D. Janežič; Parallel-ProBiS : fast parallel algorithm for local structural comparison of protein structures and binding sites, Journal of computational chemistry, vol. 33, 2012 [DOI: 10.1002/jcc.23048][COBISS: 4993050] ::
I. Živanovič, E. Županič, J. Kališnik, V. Avbelj, M. Lainščak; Vpliv štiritedenske rehabilitacije na variabilnost srčne frekvence in QTc interval, Dnevi Medicinskih razgledov, 13. in 14. november 2012, Medicinski razgledi. Supplement, 2012 [COBISS: 30323417]
R. Trobec, G. Kosec, M. Šterk, B. Šarler; Comparison of local weak and strong form meshless methods for 2-D diffusion equation, Engineering analysis with boundary elements, vol. 36, 2012 [DOI: 10.1016/j.enganabound.2011.08.009][COBISS: 2024699] ::
R. Trobec; Proceedings of the 1th International Conference on CLoud Assisted ServiceS, Bled, Slovenia, October 22 -25 : CLASS, 2012 [COBISS: 263910912]
D. Miljković, M. Depolli, I. Mozetič, N. Lavrač, T. Stare, M. Petek, K. Gruden; Constraint-driven optimization of plant defense model parameters, Proceedings, 2012 [COBISS: 26222887]
A. Rashkovska, R. Trobec, M. Depolli, G. Kosec; 3-D numerical simulation of heat transfer in biomedical applications, 2012 [COBISS: 26203431] ::
S. Islam, B. Šarler, R. Vertnik, G. Kosec; Radial basis function collocation method for the numerical solution of the two-dimensional transient nonlinear coupled Burgers' equations, Applied mathematical modelling, vol. 36, 2012 [DOI: 10.1016/j.apm.2011.07.050][COBISS: 24965415]
G. Kosec, R. Trobec; A parallel meshless numerical approach for the solution of transport phenomena, Electronic proceedings of The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology The Eighth International Conference on Engineering Computational Technology, 4-7 September 2012, Dubrovnik - Croatia, 2012 [COBISS: 26070567]
R. Trobec, M. Depolli, G. Kosec; COST catalog of applications - implementation proposal, Open network for high-performance computing on complex environments : booklet of abstracts, 2012 [COBISS: 25759527]
A. Rashkovska, R. Trobec; Real-time regulation of dynamic systems : smart cryotherapy, Advances in computational & experimental engineering and sciences : proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, ICCES'12 Crete, Greece 30 April - 4 May, 20112, 2012 [COBISS: 25857063]
R. Trobec, A. Rashkovska, V. Avbelj; Two proximal skin electrodes - a respiration rate body sensor, Sensors, vol.12, 2012 [DOI: 10.3390/s121013813][COBISS: 26182951] ::
R. Trobec, A. Rashkovska, V. Avbelj; Multi-functional wireless body sensor, GLOBAL HEALTH 2012, 2012 [COBISS: 26202663] ::
R. Trobec; Analysis of errors in MLPG methods, International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering, Rhodes, Greece, 29 September - 4 October, 2009, 2012 [COBISS: 26519079]
I. Tomašić, J. Ugovšek, A. Rashkovska, R. Trobec; Multicluster hadoop distributed file system, MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia, 2012 [COBISS: 25845543]
G. Kosec, B. Šarler; Local meshless solution procedure for highly nonlinear flows, Advances in computational & experimental engineering and sciences : proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, ICCES'12 Crete, Greece 30 April - 4 May, 20112, 2012 [COBISS: 2633723]
V. Avbelj; Auditory display of biomedical signals through a sonic representation : ECG and EEG sonification, MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia, 2012 [COBISS: 25847335]
M. Kapus-Kolar; On "Exploring alternatives for transition verification", The Journal of Systems and Software, vol. 85, 2012 [DOI: 10.1016/j.jss.2012.03.034][COBISS: 25709351] ::
M. Kapus-Kolar; New state-recognition patterns for conformance testing of finite state machine implementations, Computer standards & interfaces, vol. 34, 2012 [DOI: 10.1016/j.csi.2012.01.001][COBISS: 25570087] ::
A. Rashkovska, I. Tomašić, A. Rashkovska, K. Bregar, R. Trobec; Remote monitoring of vital functions - Proof-of-Concept system, MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia, 2012 [COBISS: 25845799]
G. Kosec; Simulation of multiphase thermo-fluid phenomena by a local meshless numerical approach, Informatica : an international journal of computing and informatics, vol. 36, 2012 [COBISS: 25909287]
G. Kosec, M. Depolli; Superlinear Speedup in OpenMP parallelization of a local PDE solver, MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia, 2012 [COBISS: 25846311]
G. Kosec, R. Vertnik, B. Šarler; Assessment of two pressure-velocity coupling strategies for local meshless numerical method, Advances in fluid mechanics IX, 2012 [COBISS: 25965351]
A. Šmigoc, T. Jarm, V. Avbelj; Uporabnost kontinuiranega merjenja krvnega tlaka za analizo variabilnosti srčnega ritma : diplomsko delo, 2012 [COBISS: 9290068]
J. Pavlič, R. Trobec; Coarse grain simulation and visualisation of lipid and water molecules ensembles, MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia, 2012 [COBISS: 25847079]
I. Tomašić, R. Trobec, A. Rashkovska, M. Depolli, P. Mežnar, A. Lipej; BigData and MapReduce with Hadoop, Proceedings of the 1th International Conference on CLoud Assisted ServiceS, Bled, Slovenia, October 22 -25 : CLASS, 2012 [COBISS: 26297639]
A. Šmigoc, V. Avbelj, T. Jarm; Uporabnost kontinuiranega merjenja krvnega tlaka za analizo variabilnosti srčnega ritma, Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ... = Proceedings of the ... Electrotechnical and Computer Science Conference ..., 2012 [COBISS: 9392468]
R. Trobec; Vzporedni sistemi : učno gradivo za dodiplomski študij, 2012 [COBISS: 26272039]
I. Nuhić, M. Šterk, T. Cortes; AbacusFS integrated storage and computational platform, MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia, 2012 [COBISS: 28316967]
R. Trobec; Computational complexity and parallelization of the meshless local Petrov-Galerkin method : invited talk, 2012 [COBISS: 26202919]
V. Avbelj; Prisluhnite netopirjevemu poletu v svobodo, Trdoživ : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, letn. 1, 2012 [COBISS: 26484007]

2011

G. Kosec, R. Trobec, M. Depolli, A. Rashkovska; Multicore parallelization of a meshless PDE solver with OpenMP, Conference proceedings, 2011 [COBISS: 25158183]
B. Šarler, A. Guštin, G. Kosec, R. Vertnik; A meshless method for thermal problems : from theoretical developments to industrial applications, ThermaComp2011, 2011 [COBISS: 2001915]
G. Kosec, B. Šarler; H-adaptive local radial basis function collocation meshless method, Computers, materials & continua : CMC, vol. 26, 2011 [COBISS: 2177275] ::
G. Kosec, M. Založnik, B. Šarler, H. Combeau; A meshless approach towards solution of macrosegregation phenomena, Computers, materials & continua : CMC, vol. 22, 2011 [COBISS: 1905659] ::
U. Stepišnik, G. Kosec; Modelling of slope processes on karst = Modeliranje pobočnih procesov na krasu, Acta carsologica = Krasoslovni zbornik, vol. 40, 2011 [COBISS: 25189671]
G. Kosec, M. Založnik; Solution of solidification of binary alloy by a local meshless technique, Recent researches in mechanics : proceedings of the 2nd International Conference on Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer 2011, (FLUIDSHEAT '11), proceedings of the 2nd International Conference on Theoretical and Applied Mechanics 2011, (TAM '11), proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Urban Planning And Transportation, (UPT '11), proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism, (CUHT '11), July 14-16, 2011, Corfu Island, Greece, 2011 [COBISS: 24914983]
L. Gavrilovska, S. Krco, V. Milutinović, I. Stojmenović, R. Trobec; Preface, 2011 [COBISS: 24656423]
L. Gavrilovska, S. Krco, V. Milutinović, I. Stojmenović, R. Trobec; Application and multidisciplinary aspects of wireless sensor networks : concepts, integration, and case studies, 2011 [COBISS: 24198439]
G. Kosec, B. Šarler; Local meshless method for multi-phase termo-fluid problems : dissertation, 2011 [COBISS: 1815035]
B. Šarler, G. Kosec, A. Guštin, R. Vertnik; Multiscale meshless concepts for solving liquid : solid phase change problems, Advances in computational & experimental engineering and sciences : proceedings of ICCES'11, 2011 [COBISS: 1912059]
G. Kosec, B. Šarler; Numerical solution of natural convection problems by a meshless method, 2011 [COBISS: 2019067]
B. Šarler, G. Kosec, A. Guštin, R. Vertnik; Multiscale meshless concepts for solving liquid : solid phase change problems : keynote lecture at International Conference on Computational and Experimental Enginering and Sciences, Nanjing, China, 18. Apr. 2011, 2011 [COBISS: 1919227]
I. Tomašić, R. Trobec; Optimized positioning of ECG electrodes for WSN applications, 2011 [COBISS: 24198695]
R. Trobec, G. Kosec; Analysis of errors in local meshless methods with different domain discretizations, Proceedings, 2011 [COBISS: 25025831]
R. Trobec, I. Tomašić; Synthesis of the 12-lead electrocardiogram from differential leads, IEEE transactions on information technology in biomedicine, vol. 15, 2011 [DOI: 10.1109/TITB.2011.2159236][COBISS: 24909607] ::
R. Trobec, M. Depolli; Simulated temperature distribution of the proximal forearm, Computers in Biology and Medicine, vol. 41, 2011 [DOI: 10.1016/j.compbiomed.2011.08.006][COBISS: 25019175] ::
M. Veselko, R. Trobec; Efficiency of two different cooling methods after arthroscopic ACL surgery : computer controlled cryo-treatment vs. cooling with gel-pack, Book of abstracts, 2011 [COBISS: 25503527]
A. Rashkovska, I. Tomašić, R. Trobec; A telemedicine application : ECG data from wireless body sensors on a smartphone, Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS], 2011 [COBISS: 24783399] ::
R. Trobec, U. Stanič, R. Trobec; Telehealth : a myth or reality?, Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS], 2011 [COBISS: 24783655]
A. Rashkovska; Povezava OpenStack storage z AmazonS 3 : Odprto in varno v oblak, seminar, 14. december 2011, Ljubljana, 2011 [COBISS: 25886759]
V. Avbelj; Kako igrajo možgani izvajalca glasbe, Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A, 2011 [COBISS: 25329191]
R. Trobec; Local meshless methods for the numerical solution of partial differential equations : invited talk, 2011 [COBISS: 25493543]
M. Depolli, B. Filipič, R. Trobec; Parallel evolutionary algorithm for heterogeneous computer systems, Conference proceedings, 2011 [COBISS: 25454631]
D. Miljković, M. Depolli, M. Petek, T. Stare, M. Dermastia, K. Gruden, I. Mozetič, N. Lavrač; Constraint-driven optimiztion approach to build a Petri net defense model in plants, Program and oral abstracts, 2011 [COBISS: 24863527]
M. Kapus-Kolar; On state location in FSM conformance testing, 2011 [COBISS: 25209383]
H. Furtado, R. Trobec; Applications of wireless sensors in medicine, Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS], 2011 [COBISS: 24783143]

2010

V. Avbelj; Kako igrajo možgani - sonifikacija bioloških signalov, Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A, 2010 [COBISS: 24047655]
R. Trobec, M. Depolli, V. Avbelj; Wireless network of bipolar body electrodes, WONS 2010, 2010 [COBISS: 23395367]
A. Rashkovska, R. Trobec, M. Depolli, V. Avbelj; Time and frequency analysis of non-uniform sampling, Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS], 2010 [COBISS: 23671079]
I. Tomašić, R. Trobec, V. Avbelj; Multivariate linear regression based synthesis of 12-lead ECG from three bipolar leads, HEALTHINF 2010 : proceedings of the Third International Conference on Health Informatics Valencia, Spain January 20 - 23, 2010, 2010 [COBISS: 23395111]
M. Depolli, V. Avbelj, R. Trobec; Razširitev programskega paketa NEVROEKG s pripomočkom za analizo medsebojnega vpliva biosignalov v časovnem prostoru, 2010 [COBISS: 24130343]
P. Anžur, R. Trobec; Brezžična senzorska omrežja : seminar ProSence, Novice IJS, 2010 [COBISS: 23476775]
M. Cankar, P. Hadalin, M. Šterk; Co-allocation of computational resources in XtreemOS grids = Sočasno dodeljevanje računalniških virov v XtreemOS omrežjih grid, Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, 2010 [COBISS: 23993127]
I. Belehar, R. Trobec; Do 70 km/h, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic, letn. 9, 2010 [COBISS: 23476519]
H. Furtado, R. Trobec, W. Birkfellner; Augmented reality and wireless sensor networks applications to support minimally invasive cardiac surgery : doctoral dissertation = Uporaba dopolnjene resničnosti in brezžičnih senzorskih omrežij za podporo minimalno invazivni kirurgiji : doktorska disertacija, 2010 [COBISS: 254223872]
M. Depolli, V. Avbelj, R. Trobec; Izvedba programa za računalniško simulacijo in vizualizacijo EKG, 2010 [COBISS: 24130599]
R. Trobec, D. Bošnjak; Od običajnega telefona do raziskovanja materije v pospeševalnikih, Znanost = Scientia : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo : [Delova priloga za poljudno predstavljanje znanstveno-raziskovalnih in razvojnih dosežkov od vesolja do človeškega telesa], letn. 52, 2010 [COBISS: 23735079]
R. Trobec, M. Depolli, V. Avbelj; Simulation of ECG repolarization phase with improved model of cell action potentials, Communications in computer and information science, vol. 52, 2010 [COBISS: 23820583]
H. Furtado, R. Trobec; Middleware for integration of wireless sensors in minimally invasive surgery, WONS 2010, 2010 [COBISS: 23395623]
M. Kapus-Kolar; A better procedure and a stronger state-recognition pattern for checking sequence construction, 2010 [COBISS: 24059175]
M. Depolli, E. Laitinen, B. Filipič; Parallel differential evolution for simulation-based multiobjective optimization of a production process, Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Fourth International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2010, 20-21 May 2010, Ljubljana, Slovenia, 2010 [COBISS: 23626023]
M. Cankar, R. Trobec; Experimental evaluation of Grid5000 performance in the solution of PDE, Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS], 2010 [COBISS: 23670823]
R. Trobec, M. Šterk; On the parallelization of meshless methods for the solution of the diffusion equation, Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Parallel and distributed computing and networks, PDCN 2010, February 16-18, 2010 Innsbruck, Austria, 2010 [COBISS: 23421735]
A. Rashkovska, R. Trobec; e-ECTS: electronic European Credit Transfer and accumulation system : a case study of Macedonia, Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference, (NAEC2010), Riva del Garda, Italy, October 7-10, 2010, 2010 [COBISS: 24055591]
A. Lutsyk, R. Trobec, A. Bondaruk, O. Lutsyk; Paralell neural network based on the reconfigurable architecture, INISTA 2010, 2010 [COBISS: 23814183]
R. Trobec, V. Avbelj, A. Rashkovska; Evaluation of methods for ST variability assessment, Scientific programme & book of abstracts, 2010 [COBISS: 24199207]
A. Rashkovska, M. Depolli, I. Tomašić, V. Avbelj, R. Trobec; Sensor networks in telemedicine and telecare = Senzorska omrežja za telemedicino in teleoskrbo : Prosense, Brezžična senzorska omrežja, Mala in srednja podjeta, 19-21 maj 2010, Ljubljana, 2010 [COBISS: 25886503]
M. Depolli, B. Filipič, R. Trobec; Parallelization of an evolutionary algorithm for multiobjective optimization : doctoral dissertation = Paralelizacija evolucijskega algoritma za večkriterijsko optimizacijo : doktorska disertacija, 2010 [COBISS: 252901376]

2009

B. Filipič, M. Depolli; Parallel evolutionary computation framework for single- and multiobjective optimization, 2009 [COBISS: 22693159]
J. Kšela, J. Kališnik, V. Avbelj, G. Vidmar, P. Suwalski, G. Suwalski, K. Suwalski, B. Geršak; Short- versus long-term ECG recordings for the assessment of non-linear heart rate variability parameters after beating heart myocardial revascularization, Computers in Biology and Medicine, vol. 39, 2009 [COBISS: 22496807]
R. Trobec; Evaluation of d-mesh interconnect for SoC, ICPPW 2009, 2009 [COBISS: 22924071]
A. Crnjin, V. Milutinović, L. Gavrilovska, R. Trobec; PROSENSE 3rd seminar presentations : proceedings : Ljubljana, November 17th-21st, 2009, 2009 [COBISS: 23267879]
M. Depolli; Večkriterijska optimizacija z diferencialno evolucijo, prirejena za vzporedno izvajanje na heterogenih računalniških arhitektur, Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorih iz narave" v študijskem letu 2008/2009 : Ljubljana, september 2009, 2009 [COBISS: 23061031]
J. Kališnik, P. Suwalski, J. Kšela, V. Avbelj, G. Vidmar, G. Suwalski, B. Geršak; Prediction of atrial fibrillation from preoperative nonlinear R-R interval dynamics in patients undergoing beating-heart myocardial revascularization, Innovations, letn. 4, 2009 [COBISS: 26420697]
M. Kapus-Kolar; Three generalizations to a generic integrated test generation method for finite state machines, The Computer journal, vol. 52, 2009 [DOI: 10.1093/comjnl/bxn048][COBISS: 22163239] ::
R. Trobec, I. Rozman; Computing networks, Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS], 2009 [COBISS: 22769447]
H. Furtado, R. Trobec; Wireless sensor networks for minimally invasive surgery, Przeglęad Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. 82, 2009 [COBISS: 23528743]
M. Kapus-Kolar; An action refinement operator for E-LOTOS with true concurrency, Computer standards & interfaces, vol. 31, 2009 [COBISS: 21463079] ::
R. Trobec; Wireless sensors in medicine : invited talk, 2009 [COBISS: 23268391]
V. Avbelj; Vpliv magnetizma na občutljivost oči - je v ozadju magnetni čut?, Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A, 2009 [COBISS: 23171623]
R. Trobec, M. Šterk; Improving stability of moving least square solution in meshless methods, Book of abstracts, 2009 [COBISS: 23267623]
R. Trobec, M. Šterk; Computing aspects of meshless methods, Book of abstracts, 2009 [COBISS: 23267367]
R. Trobec, M. Šterk, B. Robič; Computational complexity and parallelization of the meshless local Petrov-Galerkin methods, Computers & Structures, vol. 87, 2009 [COBISS: 21895463]
R. Trobec, U. Borštnik, D. Janežič; Communication performance of d-meshes in molecular dynamics simulation, Journal of mathematical chemistry, vol. 45, 2009 [DOI: 10.1007/s10910-008-9423-2][COBISS: 3971354]
R. Trobec, M. Depolli, V. Avbelj; Wireless network of ECG electrodes, PROSENSE 3rd seminar presentations : proceedings, 2009 [COBISS: 23268135]
M. Kapus-Kolar; Reversible enhanced event structures : towards reversible E-LOTOS, Computer standards & interfaces, vol. 31, 2009 [DOI: 10.1016/j.csi.2008.09.022][COBISS: 22201639] ::
R. Trobec, M. Depolli, V. Avbelj; ECG simulation with improved model of cell action potentials, HEALTHINF 2009 : proceedings of the International Conference on Health Informatics, Porto, Portugal, January 14-17, 2009, 2009 [COBISS: 22428455]
M. Kapus-Kolar; Improvements to a roll-back mechanism for asynchronous checkpointing and recovery, Informatica : an international journal of computing and informatics, vol. 33, 2009 [COBISS: 23164967] ::
R. Trobec; Experimental analysis of methods for moving least squares support determination, 2009 [COBISS: 23882023]
M. Vajteršic, P. Zinterhof, R. Trobec; Overview - paralel computing: numerics, applications, and trends, 2009 [COBISS: 22692903]
R. Trobec; Parallel computer simulations of heat transfer in biological tissues, 2009 [COBISS: 22693415]
R. Trobec, K. Matković, K. Skala; IVAB : interactive visual analysis of bio-signals, 2009 [COBISS: 22769703]
J. Kšela, P. Suwalski, J. Kališnik, V. Avbelj, G. Suwalski, B. Geršak; Assessment of nonlinear heart rate dynamics after beating-heart revascularization, The Heart surgery forum, vol. 12, 2009 [DOI: 10.1532/HSF98.20081116][COBISS: 22497063]
M. Šterk, J. Močnik, U. Jovanovič, E. Milošev, M. Cecowski; Odprtokodno vizualizacijsko ogrodje XGIS in na njem zasnovana testna aplikacija XGISViewer, 2009 [COBISS: 22567719]
N. Bašić, A. Bauer, J. Ferlež, P. Gabrijelčič, B. Gašperin, M. Grčar, T. Hočevar, U. Jovanovič, M. Lasič, J. Leskovec, M. Martinec, P. Novak, M. Šterk, M. Trampuš, M. Vuk, D. Zupanič, A. Žagar, K. Žagar, J. Brank, N. Bašić, J. Brank; Bilten, 2009 [COBISS: 248589568]
M. Kapus-Kolar; A pragmatic generic test sequence construction method with a specialization for checking sequence construction, 2009 [COBISS: 23129895]
J. Kšela, J. Kališnik, V. Avbelj, P. Suwalski, G. Suwalski, B. Geršak; Ventricular arrhythmic disturbances and autonomic modulation after beating-heart revascularization in patients with pulmonary normotension, Wiener Klinische Wochenschrift, jg. 121, 2009 [DOI: 10.1007/s00508-009-1183-x][COBISS: 25698265]
R. Trobec, M. Vajteršic, P. Zinterhof; Preface, 2009 [COBISS: 22692647]
R. Trobec, V. Avbelj, M. Veselko; Študija meritev in vpliva krioterapije na človeško telo, 2009 [COBISS: 23557159]
R. Trobec, M. Vajteršic, P. Zinterhof; Parallel computing : numerics, applications, and trends, 2009 [COBISS: 22692135]
R. Trobec; Selected topics from scientific computing, SS-2009 : summer semester, 2009 [COBISS: 23558951]
M. Šterk, M. Cecowski Palacio; Virtual globe on the android - remote vs. local rendering, Proceedings, 2009 [COBISS: 24521511]

2008

M. Depolli, V. Avbelj, R. Trobec; Computer-simulated alternative modes of U-wave genesis, Journal of cardiovascular electrophysiology, vol. 19, 2008 [COBISS: 21305127]
J. Kšela, J. Kališnik, V. Avbelj, P. Suwalski, G. Suwalski, K. Suwalski, B. Geršak; First description of non-linear heart dynamics after beating heart revascularization, The heart surgery forum, letn. 11, 2008 [COBISS: 26414553]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, G. Vidmar, G. Troise, B. Geršak; Arrhythmias, repolarization and cardiac autonomics in beating and arrhested heart revascularization, The heart surgery forum, letn. 11, 2008 [COBISS: 26414041]
A. Crnjin, V. Milutinović, L. Gavrilovska, R. Trobec; PROSENSE seminar presentations : proceedings : Ljubljana, December 18-21, 2008, 2008 [COBISS: 22410791]
J. Kališnik, P. Suwalski, G. Suwalski, V. Avbelj, G. Vidmar, K. Suwalski, B. Geršak; Sinus rhythm after ablation : cardiac autonomic modulation undependent on type of atrial fibrillation, The heart surgery forum, letn. 11, 2008 [COBISS: 26413785]
J. Kališnik, J. Kšela, V. Avbelj, P. Suwalski, G. Suwalski, K. Suwalski, B. Geršak; Characteristics of patients prone to atrial fibrillation after coronary bypass surgery, The heart surgery forum, letn. 11, 2008 [COBISS: 26413273]
J. Kališnik, J. Kšela, V. Avbelj, P. Suwalski, G. Suwalski, K. Suwalski, B. Geršak; Characteristics of patients prone to atrial fibrillation after coronary bypasssurgery, Cardiovascular medicine: from prevention to intervention : book of abstracts, Slovenska kardiologija : znanstveno strokovna revija za področje srčno-žilne medicine, letn. 5, 2008 [COBISS: 24533977]
V. Avbelj; Wireless ECG measurement - a real example, PROSENSE seminar presentations : proceedings, 2008 [COBISS: 22411303]
R. Trobec, K. Matković, K. Skala, S. Samarin Lovrič, M. Depolli, V. Avbelj; Visual analysis of heart reinervation after transplantation, MIPRO 2008 : 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 26-30, 2008, Opatija Croatia. [vol. 1], Microelectronics, electronics and electronic technologies, MEET, Grid and visualizayion systems, GVS, 2008 [COBISS: 21881383]
R. Trobec; Some interdisciplinary WSN-relevant research ideas, PROSENSE seminar presentations : proceedings, 2008 [COBISS: 22411047]
I. Tomašić, K. Skala, R. Trobec; Principal component analysis and visualization in optimization and personalization of lead's set for generation of standard 12-lead ECG, MIPRO 2008 : 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 26-30, 2008, Opatija Croatia. [vol. 1], Microelectronics, electronics and electronic technologies, MEET, Grid and visualizayion systems, GVS, 2008 [COBISS: 21881639]
M. Šterk, M. Artač, J. Močnik, L. Mulej, P. Banovec; Prikaz poplavnih scenarijev na področju energetske infrastrukture ; Elektronski vir, Zbornik predavanj, 2008 [COBISS: 6362465]
J. Kšela, J. Kališnik, V. Avbelj, P. Suwalski, G. Suwalski, K. Suwalski, B. Geršak; Posoperative atrial fibrillation after beating heart revascularization : can we foresee it preoperatively?, Program book, 2008 [COBISS: 26417881]
M. Šterk, U. Jovanovič, J. Močnik; Real-time terrain visualisation using data from distributed storage and web services, MIPRO 2008 : 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 26-30, 2008, Opatija Croatia. [vol. 1], Microelectronics, electronics and electronic technologies, MEET, Grid and visualizayion systems, GVS, 2008 [COBISS: 21770023]
J. Kališnik, P. Suwalski, G. Suwalski, V. Avbelj, G. Vidmar, K. Suwalski, B. Geršak; Similar cardiac autonomic regulation in sinus rhythm following successful ablation of permanent and paroxysmal atrial fibrilation : what can we see on the level of structural electrophysiological substrate of the heart?, Interactive cardiovascular and thoracic surgery, letn. 7, 2008 [COBISS: 26411737]
R. Trobec, M. Veselko, J. Polajnar; Ujemanje z matematičnim modelom, Znanost = Scientia : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo : [Delova priloga za poljudno predstavljanje znanstveno-raziskovalnih in razvojnih dosežkov od vesolja do človeškega telesa], letn. 50, 2008 [COBISS: 22408743]
R. Trobec, M. Šterk, S. AlMawed, M. Veselko; Computer simulation of topical knee cooling, Computers in Biology and Medicine, vol. 38, 2008 [COBISS: 22034983]
R. Trobec, P. Anžur; Poletna šola Senzations'08, Novice IJS, 2008 [COBISS: 22347047]
R. Trobec; Experimental analysis of methods for moving least squares support determination, Book of abstracts, 2008 [COBISS: 22410023]
J. Kališnik, J. Kšela, P. Suwalski, G. Suwalski, V. Avbelj, G. Vidmar, K. Suwalski, B. Geršak; Sinus rhythm before operation differentiates patients developing atrial fibrillation from the patients that remain in sinus rhythm after cardiac revascularization, Interactive cardiovascular and thoracic surgery, letn. 7, 2008 [COBISS: 26411481]
M. Šterk, R. Trobec; Meshless solution of a diffusion equation with parameter optimization and error analysis, Engineering analysis with boundary elements, vol. 32, 2008 [COBISS: 21305383]
I. Rozman, M. Šterk, J. Močnik, B. Robič, R. Trobec; Performance measurements of computing networks, Scalable Computing. Practice and Experience, vol. 9, 2008 [COBISS: 21767207]
M. Veselko, J. Polajnar, R. Trobec; Vtisni zlom golenične grče - tipična poškodba zareznega smučanja = Impression fracture of the tibial condyles - tipical carving ski injury, Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = Slovenian medical journal = journal of Slovenian Medical Association, letn. 77, 2008 [COBISS: 25157849]
J. Kališnik, P. Suwalski, G. Suwalski, V. Avbelj, G. Vidmar, K. Suwalski, B. Geršak; Permanent versus paroxysmal atrial fibrillation back in sinus rhythm : equally potent autonomic drivers but different electrophysiological substrate?, Program book, 2008 [COBISS: 26418649]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, G. Vidmar, G. Troise, B. Geršak; Ventricular repolarization dynamicity and arrhythmic disturbances after beating-heart and arrested-heart revascularization, The heart surgery forum, letn. 11, 2008 [DOI: 10.1532/HSF98.20081025][COBISS: 24802521]
B. Reichenberg, G. Reichenberg, S. Rek, R. Plohl, T. Krištofelc, V. Žegarac Leskovar; Glavni trg Ljutomer, Ljutomer, 2008, 2008 [COBISS: 85550337]

2007

N. Bašić, P. Gabrijelčič, U. Jovanovič, M. Martinec, M. Miklavec, M. Šterk, M. Trampuš, M. Vuk, K. Žagar, J. Brank; Bilten, 2007 [COBISS: 235859712]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Position-dependent changes in vagal modulation after coronary artery bypass grafting, Computers in Biology and Medicine, vol. 37, 2007 [COBISS: 20980775]
R. Trobec, M. Šterk, S. Al Mawed, M. Veselko; Računalniška simulacija ohlajanja kolena = Computer simulation of knee cooling, Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki], letn. 46, 2007 [COBISS: 21475623]
D. Trček, R. Trobec, N. Pavešić, J. Tasič; Information systems security and human behaviour, Behaviour & information technology, vol. 26, 2007 [COBISS: 19789607]
P. Trunk, J. Močnik, R. Trobec, B. Geršak; 3D heart model for computer simulations in cardiac surgery, Computers in Biology and Medicine, vol. 37, 2007 [COBISS: 20981031]
I. Rozman, B. Robič, R. Trobec; Vpliv komunikacije na vzporedno računanje v skupkih in omrežjih : magistrska naloga, 2007 [COBISS: 6169172]
L. Jevđenić, T. Kapus, M. Kapus-Kolar; Snovanje komunikacijskega protokola v jeziku SDL in krmiljenje pretoka : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa, 2007 [COBISS: 11691030]
S. Žinkovič, T. Kapus, M. Kapus-Kolar; Snovanje krmilnega sistema dvigala z orodjem ObjectGEODE : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa, 2007 [COBISS: 11693846]
I. Rozman, R. Trobec; Communication speed in computational grids, MIPRO 2007 : 30th jubilee international convention, May 21-25, 2007, Opatija, Croatia. [Vol. I], Microelectronics, electronics and electronic technologies, Hypermedia and grid systems, 2007 [COBISS: 20992039]
J. Kališnik, P. Suwalski, G. Suwalski, V. Avbelj, G. Vidmar, K. Suwalski, B. Geršak; Cardiac autonomic modulation in the late postoperative period after successfulablation : can we differentiate between ablated paroxysmal and permanent atrial fibrillation?, Liječnički vjesnik. Suplement, letn. 129, 2007 [COBISS: 26415065]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, G. Vidmar, G. Troise, B. Geršak; Is decreased frequency of arrhythmic disturbances after beating heart myocardial revascularization a consequence of better preserved cardiac autonomic modulation and/or less impaired ventricular repolarization than in conventional arrhested heart coronary artery bypass grafting?, Liječnički vjesnik. Suplement, letn. 129, 2007 [COBISS: 26415321]
B. Meglič, V. Avbelj, L. Dolenc-Grošelj, R. Trobec, A. Grad; Cardiovascular autonomic regulation after acute sleep deprivation in extreme athletes, Clinical autonomic research, vol. 17, 2007 [COBISS: 26008793]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, D. Ivaskovic, G. Vidmar, G. Troise, B. Geršak; Effects of beating- versus arrested-heart revascularization on cardiac autonomic regulation and arrhythmias, The heart surgery forum, letn. 10, 2007 [COBISS: 22940121]
B. Meglič, M. Kirbiš, V. Avbelj, R. Trobec, A. Grad; Ventricular repolarization abnormalities in diabetic type 1 patients with and without autonomic dysfunction, Clinical autonomic research, vol. 17, 2007 [COBISS: 26009305]
M. Šterk, D. Vladušič, E. Milošev, J. Ferlež, D. Mladenić, M. Grobelnik; Machine learning for resolving researcher affiliation, Zbornik 10. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2007, 8.-12. oktober 2007 : zvezek A, 2007 [COBISS: 21227559]
M. Depolli, V. Avbelj, R. Trobec; Reševanje inverznega problema z genetskim algoritmom: analiza EKG-ja = Solving inverse problem with genetic algorithm: ECG analysis, Zbornik Šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2007, 24. -26. september 2007, Portorož, Slovenija, 2007 [COBISS: 21077287]
M. Šterk, I. Leben, E. Milošev, G. Pipan; "River Soča project" - interactive visualization of massive amount of Data with a grid-based engine, Proceedings, 2007 [COBISS: 21004327]
R. Trobec, D. Janežič; Vzporedni računalniki in molekulska dinamika, Novice IJS, št. 129, 2007 [COBISS: 20522535]
R. Trummer, R. Trobec; Postopek za izvedbo deljenja z aritmetičnim delilnikom z neprestanim poravnavanjem : patent SI 22218 A, 2007-08-31, 2007 [COBISS: 19942695]
R. Trobec; Vzporedni računalniki, Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo, letn. 58, 2007 [COBISS: 20512295]
V. Avbelj, B. Meglič, M. Švalj; Sodelovanje med Institutom Jožef Stefan in Kliniko za nevrologijo : MMC RTV SLO, MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 2007 [COBISS: 20716327]
M. Kapus-Kolar; Testing as collecting of evidence : an integrated approach to test generation for finite state machines, The Computer journal, vol. 50, 2007 [COBISS: 20730919] ::
M. Kapus-Kolar; Enhanced event structures : towards a true concurrency semantics for E-LOTOS, Computer standards & interfaces, vol. 29, 2007 [COBISS: 20331815] ::
J. Kališnik, V. Avbelj, G. Vidmar, R. Trobec, B. Geršak; Comparison of electrophysiological properties of the heart after off-pump and on-pump myocardial revascularization, Interactive cardiovascular and thoracic surgery, letn. 6, 2007 [COBISS: 26419161]

2006

J. Lenarčič, K. Geršak, B. Turk, D. Mihailović, R. Trobec, M. Horvat, D. Bošnjak; The priority of systematically organised cooperation in research, Quark, 2006 [COBISS: 20463655]
M. Kapus-Kolar, M. Frey-Pučko, D. Mladenić, B. Koroušić-Seljak, A. Umek-Venturini, M. Trebar, R. Vajde Horvat, J. Maver, B. Šket Motnikar, J. Kontler-Salamon; Ustvarjalnost in svobodno razmišljanje pred kariero : skupinski portret devetih doktoric računalništva, Znanost = Scientia : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo : [Delova priloga za poljudno predstavljanje znanstveno-raziskovalnih in razvojnih dosežkov od vesolja do človeškega telesa], let. 48, 2006 [COBISS: 19886631]
R. Trobec, M. Šterk; Meshless solution of diffusion equation, ICNAAM 2006, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics : official conference of the European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering (ESCMSE), [15-19 September 2006, Hersonissos, Crete], 2006 [COBISS: 20291367]
M. Kapus-Kolar; E-LOTOS-based compositional service-based synthesis of multi-party time-sharing-based protocols = Kompozicionalno snovanje večpartnerskih protokolov z delitvijo časa na osnovi opisov pričakovanih storitev v jeziku E-LOTOS, Elektrotehniški vestnik, vol. 73, 2006 [COBISS: 20397351] ::
R. Trobec, V. Avbelj, B. Meglič, V. Švigelj; Analysis of baroreflex sensitivity, Proceedings of the Fourth IASTED Internatinal Conference on Biomedical Engineering : February 15-17,2006, Innsbruck, Austria, 2006 [COBISS: 19702311]
R. Trobec, I. Rozman; Frontiers of computational grids, MIPRO 2006 : 29th International Convention, May 22-26, 2006, Opatija, Croatia. [Vol. 1], Microelectronics, Electronics and Electronic Technologies/MEET, Hypermedia and Grid Systems/HGS, 2006 [COBISS: 19942439]
I. Rozman, M. Šterk, R. Trobec; Communication performance of LAM/MPI and MPICH on a linux cluster, Parallel processing letters, vol. 16, 2006 [COBISS: 20173863]
J. Kališnik, P. Suwalski, G. Suwalski, V. Avbelj, G. Vidmar, K. Suwalski, B. Geršak; Autonomic modulation of the heart after successful ablation for paroxysmal and persistent atrial fibrillation, Program book, 2006 [COBISS: 26417625]
M. Vajteršic, R. Trobec; Guest editorial note, Parallel processing letters, vol. 16, 2006 [COBISS: 20290855]
R. Trobec; Vzporedno računanje na skupkih računalnikov, 2006 [COBISS: 20575527]
M. Kapus-Kolar; E-LOTOS-based compositional service-based synthesis of multi-party time-sharing-based protocols, 2006 [COBISS: 20331559]
S. Rink, B. Robič, R. Trobec; Vzporedno izvajanje simulacij podatkovnega omrežja na gruči računalnikov : diplomsko delo, 2006 [COBISS: 5147988]
I. Rozman, R. Trobec; Hitrost TCP/IP komunikacije v heterogenih računalniških sistemih, Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, 2006 [COBISS: 20174119]
M. Ciglarič, M. Frey-Pučko, M. Kapus-Kolar, M. Sepesy Maučec, B. Šket Motnikar, M. Trebar, A. Umek-Venturini, T. Urbančič, R. Vajde Horvat, S. Korenjak-Černe, B. Koroušić-Seljak, N. Lavrač, J. Maver, D. Mladenić, K. Rizman Žalik, E. Krmac, T. Welzer-Družovec, T. Zrimec, D. Brodnik, D. Sega; Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji : [katalog k razstavi], 2006 [COBISS: 19886375]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, D. Ivašković, G. Vidmar, G. Troise, B. Geršak; Assessment of cardiac autonomic regulation and ventricular repolarization after off-pump coronary artery bypass grafting, The heart surgery forum, letn. 9, 2006 [COBISS: 21485273]

2005

R. Trummer, P. Zinterhof, R. Trobec; A high-performance data-dependent hardware divider, 2005 [COBISS: 19000615]
M. Kapus-Kolar; Towards weak sequencing for E-LOTOS, Computer standards & interfaces, vol. 28, 2005 [COBISS: 19073063] ::
G. Gledec, G. Ježić, T. Kapus, M. Kapus-Kolar, B. Vlaovič, A. Vreže; ConTEL 2005 : proceedings of the 8th International Conference on Telecommunications, Zagreb, Croatia, June 15-17, 2005, 2005 [COBISS: 9627158]
V. Švigelj, V. Avbelj, R. Trobec; Baroreceptor sensitivity assessed with different methods in patients with internal carotid artery stenosis before and after angioplastic treatment - what is best estimation?, Clinical autonomic research, 2005 [COBISS: 19724505]
I. Rozman, R. Trobec, M. Šterk; Hitrost komunikacije v LAM/MPI in MPICH okoljih = Communication performance in LAM/MPI and MPICH environments, Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, 2005 [COBISS: 19372327]
B. Turk, A. Štimec, M. Šterk, I. Rozman, G. Pipan, R. Trobec; GRIDdy - a globus toolkit framework, Proceedings, 2005 [COBISS: 19159847]
B. Meglič, V. Avbelj, R. Trobec; Beat-to-beat QT interval variability during tilt test, Clinical autonomic research, 2005 [COBISS: 19723737]
R. Trobec; Faster computer and algorithms in scientific computing, Scientific computing in Salzburg : festschrift on the occasion of Peter Zinterhofs 60th birthday, 2005 [COBISS: 19046695]
M. Šterk, B. Robič, R. Trobec; Mreže proste metode na vzporednih računalnikih : doktorska disertacija, 2005 [COBISS: 5154644]
R. Trobec, V. Avbelj, M. Šterk, B. Meglič, V. Švigelj; Neurological data measuring and analysis software based on object oriented design, Program and abstracts, 2005 [COBISS: 19789529]
B. Meglič, V. Avbelj, R. Trobec; Beat-to-beat QT interval variability during tilt test, Program and abstracts, 2005 [COBISS: 19783641]
M. Vajteršic, R. Trobec, P. Zinterhof, A. Uhl; Parallel numerics '05 : theory and applications, 2005 [COBISS: 219265280]
V. Švigelj, V. Avbelj, R. Trobec; Baroreceptor sensitivity assessed with different methods in patients with internal carotid artery stenosis before and after angipolastic treatment - what is the best estimation?, Program and abstracts, 2005 [COBISS: 19786969]
R. Trobec, M. Šterk, S. AlMawed, M. Veselko; Computer simulation of topical knee cooling, Proceedings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks : as part of the 23rd IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, 2005 [COBISS: 18872871]
R. Trobec, M. Šterk, S. AlMawed, M. Veselko; Computer simulation of human knee cooling, ICNAAM 2005, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics : official conference of the European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering (ESCMSE), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, 2005 [COBISS: 19372071]
M. Vajteršic, R. Trobec, P. Zinterhof, A. Uhl; Foreword, 2005 [COBISS: 19000103]
M. Šterk, R. Trobec; Biomedical simulation of heat transfer in a human heart, Journal of chemical information and modeling, vol. 45, 2005 [COBISS: 19540519]
R. Trobec; Computer-oriented numerical methods, 2005 [COBISS: 20575015]
I. Rozman, M. Šterk, R. Trobec; Optimizacija Gigabitnega omrežja v skupku računalnikov, 2005 [COBISS: 19369511]
I. Rozman, R. Trobec, M. Šterk; Tuning communication in gigabit ethernet cluster, 2005 [COBISS: 19000871]
R. Trobec; High performance scientific computing, 2005 [COBISS: 20575271]
M. Šterk, B. Robič, R. Trobec; Mesh free method applied to diffusion equation, 2005 [COBISS: 19000359]
R. Trobec, V. Avbelj, M. Šterk, B. Meglič, V. Švigelj; Neurological data measuring and analysis software based on object oriented design, Clinical autonomic research, 2005 [COBISS: 19727321]

2004

I. Ozimek, S. Plevel, A. Rojec, R. Trobec; Powerline communication switch, [Proceeding Elmar-2004], 2004 [COBISS: 18287399]
S. Samarin Lovrič, V. Avbelj, R. Trobec, D. Zorman, P. Rakovec, S. Hojker, B. Geršak, M. Milčinski; Sympathetic reinnervation after heart transplantation, assessed by iodine-123 metaiodobenzylguanidine imaging, and heart rate variability, European journal of cardio-thoracic surgery, vol. 26, 2004 [COBISS: 18593575]
M. Kapus-Kolar; Specifying late decisions in a sublanguage of E-LOTOS, 2004 [COBISS: 18154279]
M. Šterk, R. Trobec; Simulacija prenosa toplote in toka tekočine z metodo končnih razlik, 2004 [COBISS: 18925863]
M. Milčinski, S. Samarin Lovrič, R. Trobec, B. Geršak, D. Zorman, S. Hojker, P. Rakovec, V. Avbelj; Analysis of heart rate variability and QT interval in heart transplantant patients with respect to allograft sympathetic reinnervation, Interactive cardiovascular and thoracic surgery, letn. 3, 2004 [COBISS: 17742041]
S. Kaluža, S. Kovačič, R. Trobec; Varnostno shranjevanje podatkov na sistemih NAS : magistrsko delo, 2004 [COBISS: 4159572]
M. Milčinski, S. Samarin Lovrič, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak, D. Zorman, S. Hojker, P. Rakovec; Sympathetic reinnervation of cardiac allografts evaluated with iodine-123-meta-iodobenzylguanidine (123I-MIBG) : impact of heart region of interest (ROI) on heart/mediastinum ratio (HMR), Interactive cardiovascular and thoracic surgery, letn. 3, 2004 [COBISS: 17743321]
I. Rozman, M. Šterk, R. Trobec; Strojna sestava in programske nastavitve za skupek računalnikov, 2004 [COBISS: 18732839]
S. Samarin Lovrič, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak, D. Zorman, S. Hojker, P. Rakovec, M. Milčinski; Circulating catecholamines and heart rate variability after orthotropic heart transplantation, Interactive cardiovascular and thoracic surgery, letn. 3, 2004 [COBISS: 17741529]
R. Trobec, I. Ozimek, S. Plevel, J. Korenini, A. Rojec, M. Milostnik; Modul za mrežni priključek na električni napeljavi, 2004 [COBISS: 18155047]
M. Šterk, R. Trobec; A multigrid poisson solver on general 3-dimensional domains, Lecture notes in computer science, vol. 3019, 2004 [COBISS: 18276647]
R. Trobec, M. Šterk, M. Praprotnik, D. Janežič; Parallel programming library for molecular dynamics simulations, International journal of quantum chemistry, vol. 96, 2004 [COBISS: 2874650]
M. Praprotnik, M. Šterk, R. Trobec; Inhomogeneous heat-conduction problems solved by a new explicit finite difference scheme, International journal of pure and applied mathematics, vol. 13, 2004 [COBISS: 3037978]
M. Kapus-Kolar; A generalization of the E-LOTOS renaming operator : a convenience for specification of new forms of process composition, Computer standards & interfaces, vol. 26, 2004 [COBISS: 18393383] ::
M. Kapus-Kolar; Specifying late choice in E-LOTOS, Elektrotehniški vestnik, vol. 71, 2004 [COBISS: 18701095] ::
M. Kapus-Kolar; Specifying broadcast communication in E-LOTOS, WSEAS transactions on computers, vol. 3, 2004 [COBISS: 18112039] ::
A. Štimec, G. Pipan, M. Šterk, R. Trobec, I. Ozimek, U. Čibej; Testna aplikacija : poročilo 2. delovnega sklopa, 2004 [COBISS: 18514471]
I. Ozimek, B. Slivnik, U. Čibej, U. Jovanovič, G. Pipan, M. Šterk; Postavitev testnega GRID sistema : poročilo 1. delovnega sklopa, 2004 [COBISS: 18156327]
T. Dobravec, B. Vilfan, G. Pipan, M. Šterk, D. Vidergar; ODraw - program za risanje grafičnih objektov, Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ... = Proceedings of the ... Electrotechnical and Computer Science Conference ..., 2004 [COBISS: 4361812]
B. Slivnik, U. Čibej, G. Pipan, U. Jovanovič, M. Šterk, I. Ozimek, R. Trobec; Setting up an interinstitutional test grid, Proceedings. Microelectronics, electronics and electronic technologies / MEET. Hypermedia and grid systems / HGS, 2004 [COBISS: 18250535]
R. Trobec; Editorial : parallel numeric algorithms on faster computers, Parallel and distributed computing practices, vol. 5, 2004 [COBISS: 18686503]

2003

J. Močnik, R. Trobec, B. Robič; Integration of load balancing in CORBA environment, Parallel algorithms and applications, vol. 18, 2003 [COBISS: 17466919]
R. Trobec; Razvoj vzporednih računalnikov : nam bodo napovedovali prihodnost?, Delo, 2003 [COBISS: 17611047]
B. Geršak, R. Trobec; Human heart in the focus of computer power : editorial, Computers in Biology and Medicine, vol. 33, 2003 [COBISS: 17465639]
M. Milčinski, S. Samarin Lovrič, D. Zorman, V. Avbelj, S. Hojker, P. Rakovec; Influence of cardiac allograft sympathetic reinnervation on heart rate variability in supine and upright body position, European journal of nuclear medicine : official journal of EANM, letn. 30, 2003 [COBISS: 16621785]
R. Trobec, U. Jovanovič; Node-to-node distances in regular d-neighbours topologies, Parallel algorithms and applications, vol. 18, 2003 [COBISS: 17467175]
M. Šterk, R. Trobec; A multigrid poisson solver on general 3-dimensional domains, PPAM 2003, 2003 [COBISS: 17745959]
M. Kapus-Kolar; Specifying broadcast communication in a sublanguage of E-LOTOS, The IEEE Region 8 EUROCON 2003 : computer as a tool, 2003 [COBISS: 17759015]
M. Milčinski, S. Samarin Lovrič, V. Avbelj, D. Zorman, S. Hojker, P. Rakovec; Heart rate variability and QT interval in relation to sympathetic reinnervation of cardiac allografts : assessment with 123I-MIBG and high resolution ECG, Journal of nuclear cardiology, letn. 10, 2003 [COBISS: 16710361]
J. Šilc, R. Trobec, B. Robič; 2nd International Symposium on Parallel and Distributed Computing, 13-14 October 2003, Ljubljana, Slovenia, 2003 [COBISS: 18046503]
M. Kapus-Kolar; Specifying action priorities in a sublanguage of E-LOTOS, SOftCOM 2003, 2003 [COBISS: 17795623]
V. Avbelj, V. Valenčič; Analiza električne aktivnosti srca s pomočjo večkanalne elektrokardiografije : doktorska disertacija, 2003 [COBISS: 3485524]
M. Šterk, B. Robič; Simulacija toka tekočine in prenosa toplote z metodo končnih razlik : magistrska naloga, 2003 [COBISS: 3449428]
M. Šterk, R. Trobec; Parallel performance of a multigrid poisson solver, ISPDC 2003 : proceedings, 2003 [COBISS: 18146599]
R. Trobec; Biomedicine 2003, 5th International Conference on Simulations in Biomedicine, 2-4 April 2003, Ljubljana, Slovenia, 2003 [COBISS: 18047015]
J. Šilc, R. Trobec; PPAM'2003, 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Czestochowa, Zakopane, 2003 [COBISS: 18046247]
M. Kapus-Kolar; Deriving self-stabilizing protocols for services specified in LOTOS, Informatica : an international journal of computing and informatics, vol. 27, 2003 [COBISS: 17589031] ::
R. Trobec; Computer analysis of multichannel ECG, Computers in Biology and Medicine, vol. 33, 2003 [COBISS: 17465895] ::
M. Kapus-Kolar; Compositional service-based construction of multi-party time-sharing-based protocols, IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and computer sciences, vol. e86-a, 2003 [COBISS: 17752103] ::
M. Kapus-Kolar; E-LOTOS-based composition of distributed services and their protocols, 2003 [COBISS: 17578279]
S. Plevel, T. Javornik, G. Kandus, R. Trobec; Adaptive data mapping of wavelet compressed images in MIMO systems, Proceedings EC-VIP-MC 2003, 2003 [COBISS: 17638183]
P. Trunk, B. Geršak, R. Trobec; Topical cardiac cooling - computer simulation of myocardial temperature changes, Computers in Biology and Medicine, vol. 33, 2003 [COBISS: 17466151]
R. Trobec, G. Pipan, B. Geršak; Parallel simulation of topical heart cooling, Information = Jäohäo = Xinxi, vol. 6, 2003 [COBISS: 17601831]
B. Meglič, V. Avbelj, R. Trobec, V. Švigelj, A. Mesec; Ventricular repolarization in patients with Parkinson's disease and autonomic dysfunction, Clinical autonomic research, letn. 13, 2003 [COBISS: 17080025]
V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Beat-to-beat repolarisation variability in body surface electrocardiograms, Medical & biological engineering & computing : journal of the International Federation for Medical & Biological Engineering, vol. 41, 2003 [COBISS: 17838119]
S. Frljak, V. Avbelj, R. Trobec, B. Meglič, T. Ujiie, B. Geršak; Beat-to-beat QT interval variability before and after cardiac surgery, Computers in Biology and Medicine, 2003 [COBISS: 17466407]
V. Avbelj, J. Kališnik, R. Trobec, B. Geršak; Breathing rates and heart rate spectrograms regarding body position in normal subjects, Computers in Biology and Medicine, vol. 33, 2003 [COBISS: 17466663]
M. Kapus-Kolar; A correction to "compositional service-based construction of multi-party time-sharing-based protocols", 2003 [COBISS: 17965607]
M. Kapus-Kolar; Specifying weak sequential composition and its application to action refinement in E-LOTOS, 2003 [COBISS: 17729319]
M. Kapus-Kolar; Deriving self-stabilizing protocols for services specified in LOTOS, 2003 [COBISS: 17633063]

2002

R. Trobec, P. Zinterhof, M. Vajteršic, A. Uhl; Foreword to the Special issue, Parallel and distributed computing practices, vol. 5, 2002 [COBISS: 18987303]
R. Trobec, P. Zinterhof, M. Vajteršič, A. Uhl; Foreword, Parallel numerics '02 : theory and applications, 2002 [COBISS: 17083175]
R. Trobec; 10th Euromicro Workshop on Parallel, Distributed and Network-based Processing, January 9-11, 2002, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Island, Spain, 2002 [COBISS: 16897319]
R. Trobec, R. Novak, S. Plevel, I. Zupan, M. Zupančič; Single-board wavelet video compression/decompression unit, Proceedings VIPromCom-2002, 2002 [COBISS: 16827431]
M. Kapus-Kolar; U-LOTOS : unifying actions, signals and terminations, 2002 [COBISS: 16928551]
M. Kapus-Kolar; Specifying dynamic process interconnection in E-LOTOS, Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ... = Proceedings of the ... Electrotechnical and Computer Science Conference ..., 2002 [COBISS: 16995367]
M. Praprotnik, M. Šterk, R. Trobec; A new explicit numerical scheme for nonlinear diffusion problems, Parallel numerics '02 : theory and applications, 2002 [COBISS: 2723354]
M. Šterk, R. Trobec, M. Praprotnik; Comparison of incompressible fluid flow simulation methods, Parallel numerics '02 : theory and applications, 2002 [COBISS: 2723098]
U. Jovanovič, R. Trobec; Collective communication patterns in d-meshes, Parallel numerics '02 : theory and applications, 2002 [COBISS: 17093927]
V. Avbelj, M. Šterk, R. Trobec; Lead selection in body surface electrocardiography by exhaustive search optimisation, Parallel numerics '02 : theory and applications, 2002 [COBISS: 17094183]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Comparison of sequential changes in heart rate variability after on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting, The heart surgery forum, letn. 5, 2002 [COBISS: 14596569]
V. Avbelj, M. Šterk, R. Trobec; A grid computing application : optimal electrode positioning in body surface electrocardiography, Parallel and distributed computing practices, vol. 5, 2002 [COBISS: 18988071]
B. Lesjak, T. Kapus, M. Kapus-Kolar; Načrtovanje komunikacijskega protokola z orodjem ObjectGEODE : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa, 2002 [COBISS: 7479318]
B. Meglič, R. Trobec, V. Avbelj, V. Švigelj, A. Mesec; RR and QT interval variability in patients with Parkinson's disease, Final programme & book of abstracts, 2002 [COBISS: 14800345]
R. Trobec; Povezovalna mreža za pravilno porazdeljene module : patent SI 20936 A, 2002-12-31, 2002 [COBISS: 15985447]
R. Trobec; High performance scientific computing : visiting professor summer semester 2002, 2002 [COBISS: 16899111]
M. Veselko, R. Trobec, S. AlMawed; Computer simulation topical knee cooling, Abstract book, 2002 [COBISS: 15051481]
R. Trobec, M. Veselko, S. AlMawed; Spatial knee model derived from visible human dataset, Abstract book, 2002 [COBISS: 15050201]
R. Trobec; Comparison of heat transfer in dilated hearts : invited talk presented at 6th World Congress of the ES NI CVD: Left ventricular function and dysfunction with its therapeutic modalities in the frame of the 4th International Congress of Pathophysiology, 29 June-5 July, 2002, Budapest, Hungary, 2002 [COBISS: 16897575]
R. Trobec, P. Zinterhof, M. Vajteršič, A. Uhl; Parallel numerics '02 : theory and applications, 2002 [COBISS: 120020480]
M. Šterk, R. Trobec, M. Praprotnik; Numerical schemes for fluid flow and heat transfer in medical simulations, Parallel and distributed computing practices, vol. 5, 2002 [COBISS: 18987815]
R. Trobec, B. Geršak, R. Hren; Body surface mapping after partial left ventriculotomy, The heart surgery forum, letn. 5, 2002 [COBISS: 15043289]
D. Šuligoj, R. Trobec, B. Robič; Vzporedna izvedba Viterbijevega algoritma, Elektrotehniški vestnik, letn. 69, 2002 [COBISS: 3099220]
R. Trobec, G. Kandus, I. Ozimek, R. Novak, S. Plevel; Zgoščevanje in digitalni prenos video signal, 2002 [COBISS: 16879143]
R. Trobec; Computeroriented methods for solving differential-and integralequations : visiting professor winter semester 2001/2002, 2002 [COBISS: 16898855]
M. Kapus-Kolar; A generalization of the E-LOTOS trapping operator : towards reconciliation with LOTOS, Computer standards & interfaces, vol. 24, 2002 [COBISS: 17090087] ::

2001

J. Polajnar, R. Trobec; Termički vjetar u zaljevu Preluka kod Opatije, 2001 [COBISS: 15922215]
J. Korenini, R. Trobec, M. Šubelj, I. Lesjak, F. Novak, Ž. Moškun; Nadzor in upravljanje kanalizacije Novi Sad - 1986/87, 2001 [COBISS: 15863079]
S. Plevel, T. Javornik, I. Ozimek, R. Trobec, G. Kandus; Viterbijev algoritem za DSP procesorje = Viterbi algorithm for DSP processors, Informacije MIDEM : časopis za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale = časopis za mikroelektroniku, elektronske sastavne dijelove i materijale = journal of microelectronics, electronic components and materials, vol. 31, 2001 [COBISS: 15982375]
S. Frljak, R. Trobec, B. Geršak; Comparison of changes in qt interval variability after surgery in cardioplegic arrest beating heart surgery, Book of abstract[!] with programme, 2001 [COBISS: 13765849]
R. Trobec; Comparison of heat transfer in dilated hearts : [invited talk], Book of abstract[!] with programme, 2001 [COBISS: 16897831]
P. Trunk, R. Trobec, B. Geršak; Computer simulation of the heart temperature changes during non-beating heart operation, Book of abstract[!] with programme, 2001 [COBISS: 13766361]
S. Samarin Lovrič, V. Avbelj, R. Trobec, P. Rakovec, B. Geršak; Analysis of heart rate after cardiac transplantation based on respiration cycle, Book of abstract[!] with programme, 2001 [COBISS: 13766105]
V. Avbelj, J. Kališnik, R. Trobec, B. Geršak; Heart rate and breathing spectrograms regarding body position in normal subjects, Book of abstract[!] with programme, 2001 [COBISS: 13765593]
T. Ujiie, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Cardiac ECG signal changes after partial left ventriculectomy, The heart surgery forum, letn. 4, 2001 [COBISS: 18535641]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Changes in vagal modulation after CABG regarding subject position, The heart surgery forum, letn. 4, 2001 [COBISS: 18536153]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Comparison of sequential changes in heart rate variability after on-pump and off-pump CABG, The heart surgery forum, letn. 4, 2001 [COBISS: 18535129]
J. Korenini, R. Trobec, M. Šubelj, F. Novak, Ž. Moškun; Nadzor in upravljanje kanalizacije Dubrovnik - 1983/84, 2001 [COBISS: 15862567]
J. Korenini, R. Trobec, M. Šubelj, F. Novak, Ž. Moškun; Nadzor in upravljanje čistilne naprave Podravska Slatina 1980/81, 2001 [COBISS: 15862311]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Imaging of power spectral heart rate variability regarding subject position, Pflügers Archiv : european journal of physiology, letn. 442, 2001 [COBISS: 13648345]
R. Trobec; Comparison of heat transfer in dilated hearts, Book of abstract[!] with programme, 2001 [COBISS: 13765337]
R. Trobec, U. Jovanovič; Regular d-neighbours topologies, Ninth Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing : proceedings, 2001 [COBISS: 15814951]
P. Trunk, J. Močnik, G. Pipan, R. Trobec, B. Geršak; Visualization of computer simulated heart temperature during topical cooling, Pflügers Archiv : european journal of physiology, letn. 442, 2001 [COBISS: 13648089]
P. Trunk, B. Geršak, R. Trobec; 3D heart model for computer simulations in cardiac surgery, The heart surgery forum, letn. 4, 2001 [COBISS: 18535385]
R. Trobec, M. Šterk, M. Praprotnik, D. Janežič; Implementation and evaluation of MPI-based parallel MD program, International journal of quantum chemistry, vol. 84, 2001 [COBISS: 2389274]
S. Nedok, T. Kapus, M. Kapus-Kolar; Prikaz sporočil na analognem telefonskem aparatu z uporabo FSK modulacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa, 2001 [COBISS: 6631702]
R. Trobec, R. Novak, I. Ozimek, G. Kandus; Compressed image transmission on fix-rate digital channels, Proceedings VIPromCom-2001, 2001 [COBISS: 16011559]
M. Kapus-Kolar; Global conflict resolution in automated service-based protocol synthesis, 2001 [COBISS: 16110375]
R. Trobec, G. Pipan, B. Geršak; Parallel simulation of topic heart cooling, Proceedings [and ] abstracts and CD-ROM, 2001 [COBISS: 15953191]
P. Trunk, B. Geršak, R. Trobec; Use of topical cardiac cooling is not adequately lowering right ventricular myocardial temperature - computer simulation of myocardial temperature changes, The heart surgery forum, letn. 4, 2001 [COBISS: 18535897]
M. Kapus-Kolar; Global conflict resolution in automated service-based protocol synthesis, South African computer journal = Suid-Afrikaanse rekenaartydskrif, no. 27, 2001 [COBISS: 16358951] ::
R. Trobec; Fourth International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, 9-12, 2001, Naleczow, Poland, 2001 [COBISS: 16841255]
J. Polajnar, R. Trobec; Jadranje in nizke temperature, 2001 [COBISS: 15862055]
J. Korenini, R. Trobec, M. Šubelj, Ž. Moškun; Nadzor in upravljanje vodovodnega sistema Mostar -1985/88, 2001 [COBISS: 15862823]

2000

J. Jerman, J. Polajnar, R. Trobec; Zakaj in kdaj piha? : vremenski podlistek/II, 2000 [COBISS: 15611687]
J. Polajnar, J. Jerman, R. Trobec; O burji, 2000 [COBISS: 15612455]
S. Plevel, T. Javornik, R. Trobec, G. Kandus, I. Ozimek; Chirp FFT v zbirnem jeziku na procesorju TMS320c44, 2000 [COBISS: 15282983]
R. Trobec; Kratka zgodovina, 2000 [COBISS: 15611431]
J. Polajnar, J. Jerman, R. Trobec; Kdaj in zakaj zapiha jugo? : jugo ob Jadranu, 2000 [COBISS: 15612711]
J. Jerman, J. Polajnar, R. Trobec; Vremenske fronte, 2000 [COBISS: 15413031]
J. Polajnar, R. Trobec; Vremenski podlistek - prvič, 2000 [COBISS: 15413799]
J. Polajnar, R. Trobec, J. Jerman; Termični vetrovi ob Jadranu : vremenski podlistek/III, 2000 [COBISS: 15413287]
R. Trobec, G. Pipan, M. Mohorčič, A. Poredoš, J. Polajnar; Študija prenosa meteoroloških podatkov v okolju mobilnih komunikacij, 2000 [COBISS: 15630631]
M. Kapus-Kolar; Restoring the concept of observability in E-LOTOS, Computer standards & interfaces, vol. 22, 2000 [COBISS: 15075367] ::
P. Trunk, B. Geršak, R. Trobec; Tridimenzionalni računalniški model srca za simulacijo temoeraturnih sprememb = Simulating human heart temperature changes with three-dimensional computer model of the heart, Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, 2000 [COBISS: 11446489]
P. Trunk, J. Močnik, G. Pipan, R. Trobec, B. Geršak; Visualization of computer simulated heart temperature during topical cooling, Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000, 2000 [COBISS: 11877593]
M. Kapus-Kolar; Deriving protocols for services supporting mobile users, Information and software technology, vol. 42, 2000 [COBISS: 15078695] ::
P. Rakovec, S. Samarin, R. Trobec, V. Avbelj, M. Šinkovec, B. Geršak; Electrocardiography and arrhythmias, Abstract book, 2000 [COBISS: 15052839]
M. Kapus-Kolar; A broader perspective on service-based synthesis of two-party protocols, 2000 [COBISS: 15337767]
P. Rakovec, S. Samarin Lovrič, R. Trobec, V. Avbelj, M. Šinkovec, B. Geršak; Improved interpretation of multipolar endocardial mapping, Abstract book, 2000 [COBISS: 11433177]
M. Šterk, B. Robič; Vzporedna simulacija z metodo delcev na gručah računalnikov z objektnim programiranjem : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom prof. dr. Boruta Robiča, 2000 [COBISS: 2717780]
R. Trobec; ParNum 2000, International Workshop on Parallel Numerics 2000, September 18-20, Bratislava, Slovak Republic, 2000 [COBISS: 15359271]
B. Geršak, R. Trobec, V. Avbelj, R. Batista; Body surface potential mapping and its possible use to study the patients operated with partial left ventriculectomy, Abstracts : cardiostim 2000, 2000 [COBISS: 15569703]
S. Plevel, T. Javornik, R. Trobec, G. Kandus, I. Ozimek; Viterbijev algoritem za SALMS, 2000 [COBISS: 15283239]
R. Trobec; Two-dimensional regular d-meshes, Parallel Computing, vol. 26, 2000 [COBISS: 15473959]
S. Samarin Lovrič, R. Hren, R. Trobec, V. Avbelj, B. Geršak; Spatial resolution of epicardial pace mapping using body surface potentials, Pflügers Archiv : european journal of physiology, letn. 440, 2000 [COBISS: 11904985]
S. Samarin Lovrič, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Determination of spatial resolution of different epicardial pacing sites by using body surface mapping, Abstracts : cardiostim 2000, Supplements to Europace, 2000 [COBISS: 15569447]
J. Kališnik, V. Avbelj, R. Trobec, B. Geršak; Imaging of power spectral heart rate variability regarding subject position, Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000, 2000 [COBISS: 11878617]
M. Veselko, R. Trobec; Intraoperative localization of retained metallic fragments in misssile wounds, The journal of trauma, injury, infection, and critical care, vol. 49, 2000 [COBISS: 15618087]
R. Novak, V. Avbelj, G. Kandus; Odpornost kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice na vdor z metodo analize moči - razvita materialna oprema in avtomatizacija zajemanja testnih zvorcev : poročilo 1. faze projekta, 2000 [COBISS: 15791911]
M. Šterk, B. Robič; Vzporedna simulacija z metodo delcev na gručah računalnikov z objektnim programiranjem : diplomska naloga, 2000 [COBISS: 2286676]
R. Trobec, M. Praprotnik, D. Janežič; Implementation and evaluation of MPI-based parallel MD-program, Programme and abstracts, 2000 [COBISS: 2326298]
P. Trunk, R. Trobec, B. Geršak; Measurement of porcine heart temperatures, Pflügers Archiv : european journal of physiology, letn. 440, 2000 [COBISS: 11905241]
P. Trunk, G. Pipan, J. Močnik, R. Trobec, B. Geršak; Simulation of heart temperature changes during cardiac surgery, Parallel numerics, ParNum 2000 : proceedings of the International Workshop, Bratislava Slovakia, September 18-20, 2000, 2000 [COBISS: 15358503]
R. Trobec, M. Šterk, B. Robič; Parallel library for particle interaction on ring networks, Parallel numerics, ParNum 2000 : proceedings of the International Workshop, Bratislava Slovakia, September 18-20, 2000, 2000 [COBISS: 15358247]
R. Trobec, U. Jovanovič; Node-to-node distances in regular d-neighbours topologies, Parallel numerics, ParNum 2000 : proceedings of the International Workshop, Bratislava Slovakia, September 18-20, 2000, 2000 [COBISS: 15359015]
J. Močnik, R. Trobec, B. Robič; Integration of load balancing in CORBA environment, Parallel numerics, ParNum 2000 : proceedings of the International Workshop, Bratislava Slovakia, September 18-20, 2000, 2000 [COBISS: 15358759]
M. Kapus-Kolar; Service-based synthesis of two-party protocols = Snovanje dvostranskih protokolov na podlagi pričakovanih storitev, Elektrotehniški vestnik, vol. 67, 2000 [COBISS: 15516711] ::

1999

B. Vlaovič, Z. Brezočnik, M. Kapus-Kolar; Generator klicev za telefonsko centralo MLB SI2000 V5 : diplomsko delo univerzitetnega študija, 1999 [COBISS: 4828438]
R. Trobec, G. Pipan, B. Slivnik, B. Robič; Implicitly parallel programming in human heart cooling simulation, Applied informatics : proceedings of the Seventeenth IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 15-18, 1999, 1999 [COBISS: 14147111]
V. Avbelj; Measurement of clamping forces in surgery, 1999 [COBISS: 14012967]
R. Trobec, G. Pipan, P. Trunk, J. Močnik; Spatial heart model derived from VHD, Bioimages for Europe'99, 1999 [COBISS: 16557351]
R. Trobec; 2D-d-mesh topologies, Parallel numerics '99 : proceedings of the International Workshop, Salzburg, Austria, February 18, 1999, 1999 [COBISS: 13887527]
R. Trobec, V. Avbelj, R. Verlič, G. Kandus; Transmission of compressed images, Parallel numerics '99 : proceedings of the International Workshop, Salzburg, Austria, February 18, 1999, 1999 [COBISS: 13887271]
V. Jazbinšek, Z. Trontelj, V. Avbelj, R. Trobec; The influence of electrodes position uncertainty on BSPM, EMBEC '99 : proceedings, 1999 [COBISS: 9198681]
B. Geršak, R. Trobec, V. Avbelj; Conduction changes after partial left ventriculectomy, Partial left ventriculectomy: recent evolution for safe and effective application : proceedings of the 2nd International Symposium on Partial Left Ventriculectomy, Tokyo, Japan, 12 December 1998, 1999 [COBISS: 14733351]
M. Kapus-Kolar; Supportig service parameters in E-LOTOS-based protocol derivation, Applied informatics : proceedings of the Seventeenth IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 15-18, 1999, 1999 [COBISS: 14130215]
M. Kapus-Kolar; More efficient functionality decomposition in LOTOS, Informatica : an international journal of computing and informatics, vol. 23, 1999 [COBISS: 14230311] ::
R. Trobec, M. Šterk, U. Jovanovič; Performances of d-mesh topologies, Parallel numerics '99 : proceedings of the International Workshop, Salzburg, Austria, February 18, 1999, 1999 [COBISS: 13886759]
M. Kapus-Kolar; Basic E-LOTOS and its application to protocol synthesis = Osnovni E-LOTOS in njegova uporaba v sintezi protokolov, Elektrotehniški vestnik, vol. 66, 1999 [COBISS: 14067239] ::
P. Trunk, B. Geršak, R. Trobec; Tridimenzionalni računalniški model srca za simulacijo temperaturnih sprememb na človeškem srcu, 1999 [COBISS: 2096916]
B. Robič, J. Šilc, R. Trobec; Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Kazimierz Dolny, Poland, 1999 [COBISS: 14407719]
M. Kapus-Kolar; Comments on deriving protocol specifications from service specifications writtwn in LOTOS, Distributed computing, vol. 12, 1999 [COBISS: 14343207] ::
P. Trunk, R. Trobec, B. Geršak; Measurement of heart wall temperature during open heart surgery, Book of abstracts and programme, 1999 [COBISS: 10139097]
M. Frey-Pučko, M. Kapus-Kolar, R. Novak; Automatic test case generation from the industrial point of view : conformance testing in Iskratel, Testing of communicating systems : methods and applications, 1999 [COBISS: 14331175]
M. Kapus-Kolar; E-LOTOS-based synthesis of distributed coordinators for mobile objects, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '99, Bled - Slovenija, July 12 - 16, 1999, 1999 [COBISS: 14208551]
S. Samarin Lovrič, R. Hren, R. Trobec, B. Geršak; Spatial resolution of epicardial pace mapping using body surface potentials clinical and modelling study, Book of abstracts and programme, 1999 [COBISS: 10149337]
V. Jazbinšek, Z. Trontelj, V. Avbelj, R. Trobec; Prikaz izopotencialnih map pri meritvah večkanalnega EKG z omejenim številom elektrod, Zbornik izvlečkov, 1999 [COBISS: 9135193]